maanantai 2. joulukuuta 2013

Galaxy Note BI1 -kurssilla

Syyslukukauden aikana BI1 -kursseilla tieto- ja viestintätekniikan tuomia mahdollisuuksia on käytetty kurssitunneilla, kotitehtävien suorittamisessa ja kurssikokeen toteutuksessa.

Kurssitunneilla suurin osa opiskelijoista kirjoitti muistiinpanot S Notella, pienempi osa opiskelijoista GoogleDrivella ja yksittäiset opiskelijat kokivat perinteisen käsin kirjoittamisen itselleen sujuvimmaksi työskentelytavaksi. S Noten piirtotyökaluilla osa teki tarvittavat piirrokset jopa nopeammin kuin yleensä paperille tehtäessä. Värien käyttö oli todella runsasta paperilla työskentelyyn verrattuna. Kokeen valmistavilla tunneilla ryhmätöinä tehdyt miellekartat tehtiin S Notella ja jaettiin opettajalle pdf-tiedostoina. Muutamalla ruksimisella kaikkien ryhmien miellekartat siirtyivät GoogleDriveen BI1.1 -kurssikansioon muiden kurssitöiden rinnalle.


Maastotöitä opiskelijat tekivät kotitehtävinä. Luonnonvalintaa tutkivat kaikki kurssilaiset kokoamalla tekopesiä maastoon ja havainnoimalla koeasetelmia viikon ajan. Työ oli yksi kurssikokeen pistemääriin vaikuttava suoritus. Raporttien kirjoittamisen opiskelijat halusivat hoitaa GoogleDriven sovelluksilla, kuten kaikki muutkin kurssin aikana tehdyt kirjalliset ryhmä- ja yksilötyöt. Liikkeelle -ympäristön karttatyökaluja monet hyödynsivät raportoinnissa sujuvasti yläkoululla oppimansa mukaan.

Kurssikokeen ryhmätyöosuus. 
Kuva: Veera Lantto

Kurssikokeeseen oli mahdollista tehdä myös pieni bonustehtävä. Pari opiskelijaryhmää teki Kannuksen alueelle ekologian aihekokonaisuuksiin liittyviä tehtäviä. Google Maps Engine -sovellusta kokeilimme tämän toteutuksessa. Koordinaattien ottamista harjoiteltiin GPS-laitteilla ja mobiililaitteiden GPS Averaging -sovelluksella. Tehtävä suoritettiin Ekologiaa kätköillen -toimintaideaa soveltaen. Varmasti erilaisia geomedian töitä teemme jatkossakin monipuolisella ja helppokäyttöisellä Google Maps Engine -sovelluksella. Tekniikan osalta annoin ohjeeksi: "Kokeilkaa." Kun koeviikon alla tarkastelin jakamaani karttapohjaa, olin erittäin tyytyväinen näkemääni. Tyytyväisiä olivat myös tehtäviä laatineet ja toistensa tehtäviä ratkoneet kurssin tytöt.

Maastotehtäviä Google Maps Engine -sovellusta hyödyntäenTablet -laitteiden ja langattoman verkon ansiosta suoritettiin sähköinen kurssikoe ensimmäisen kerran biologian luokkatilassa. Opiskelijat kirjoittivat vastauksensa GoogleDrive -asiakirjaan ja jakoivat asiakirjat opettajalle. Palautuksien kellonajat kirjattiin ylös opiskelijakohtaisesti, jonka jälkeen ei ollut lupa muokata asiakirjaa. Monet huomasivat koevastauksen kirjoittamisen olevan huomattavasti nopeampaa paperille kirjoittamiseen verrattuna. Koetilanteessa korostuivat myös tekstin jäsentelymahdollisuudet konseptille vastaamiseen nähden. Kolmella opiskelijalla laite jumiutui johtuen mitä ilmeisemmin langattoman verkon kuormittumisesta, mutta GoogleDriven automaattisen tallennuksen ansiosta vain muutama sana oli ehtinyt hävitä tilanteita selvitellessä. Laitteiden virrankatkaisu auttoi kaikissa tapauksissa.

Kurssikokeen yksin tehtävä osuus 


Koko kurssin kestäneen  tablet -työskentelyn päätteksi todettiin Google Apps for Education -sovellusten toimivan loistavasti Galaxy Note -tableteilla työskenneltäessä. Tabletin käyttöjärjestelmä oli tuttu suurelle osalle opiskelijoita omien mobiililaitteiden myötä. He ottivatkin laitteen nopeasti haltuun neuvoen kavereitaan oppitunneilla ja välitunneilla. Kun ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat laitteita seuraavan kerran käyttöönsä kevätlukukauden kurssitunneilla, perustoimintojen haltuunottoon ei tarvitse enää käyttää aikaa. Silloin laajennamme käyttöä enemmän erilaisten sovellusten hyödyntämiseen. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti