keskiviikko 22. toukokuuta 2013

Sähköä kurssikokeisiin

Maantieteen GE3-kurssin opiskelijat suorittivat kuluneena lukuvuonna kurssikokeen sähköisesti. Kokeen he tekivät kotona illalla Moodlen välityksellä. Kokeen aloitus- ja lopetusaika oli ajastettu minuutin tarkkuudella. Opiskelijat tiesivät  kokeeseen valmistautuessaan, että suurin osa tehtävistä on laajoja soveltavia tehtäviä. Palautteina he antoivat:

"Koetilanne oli ihan jännä, vähän siinä pelotti, että pettääkö teknologia.. ei onneksi pettänyt."
"Kysymykset oli tosi soveltavia ja ei siinä oikein kirjaa osannut/tarvinut hyödyntää. Ja tuo nettikoe ihan kiva juttu, ja sai vähän tarkistella vielä netistä, että kirjoittaahan oikeasta asiasta."
"Koekysymykset olivat hyviä, mihinkään ei löytynyt suoraa vastausta vaan niitä piti pohtia syvällisesti monelta kantilta."
"Tekniikka ei pettänyt, varmuuden vuoksi kopioin tekstejäni jatkuvasti."
"Tietokoneita kannattaisi hyödyntää erityisesti kurssikokeissa paljon enemmän, itse ainakin kirjoitan paremmin jäsenneltyä tekstiä koneella."

Suomen maantieteen kurssilla (GE5) kurssikoe suoritettiin opettajan valvovan silmän alla koulun ATK-luokassa. Koekysymykset olivat samantyyppiset kuin tämän kurssin kokeissa ovat aiemmin olleet. Moodlen tenttityökalua käytimme myös tämän kokeen toteutuksessa. Karttatehtävien linkittämisessä Moodleen hyödynnettiin Googlen Drive-sovellusta. Koetehtävien suorittamisessa käytettiin lisäksi Kansalaisen karttapaikan työkaluja.


Palautteena opiskelijat antoivat:

"Kokeen suorittaminen oli opettava kokemus, koska siinä huomasi, että ei se ole niin hankalaa tai jännittävää. Oli hyvä, että sain tehdä ensimmäisen tekemäni sähköisen kokeen koululla niin, että jos joku olisi mennyt pieleen, apu olisi ollut lähellä."
"Koe oli selkeä ja tekstin muotoilu vastauksessa oli helpompaa, koska koko ajan oli mahdollisuus muokata vastauksen alkupäätäkin."
"Aikaa oli riittävästi. Oli myös hyvä, että katsoimme aiemmin, mistä koe avautuu ja mihin vastataan, ettei sitä pitänyt hämmästellä koetilanteessa. Kokeessa erityisesti pienet aukkotehtävät olivat mukavia."
"Kokeen sai tehtyä huomattavasti nopeammassa ajassa, koska kirjoittamiseen ei tarvinnut keskittää niin paljon huomiota. Käsin kirjoitettaessa ei jaksa kumittaa pitkästi. Tietokoneella kirjoittaminen on muutenkin huomattavasti nopeampaa kuin käsin kirjoittaminen."
"Esseen pituutta miettiessä tuli vaikeuksia, sillä on tottunut mittaamaan omaa käsialaansa konseptipaperilla."

Matematiikan MAA12-kurssin arviointiin on liittynyt jo usean vuoden ajan koetehtäviä, jotka suoritetaan pääasiassa Geogebralla. MAB7 talousmatematiikan kurssikoetehtävänä Excel taulukkolaskentaohjelmalla suoritettavia tehtäviä on toteutettu jo kolmena keväänä. Myös geometrian kurssien MAA3, MAA4 ja MAA5 osakurssikoetehtävänä on hyödynnetty mm. Geogebraa ja WolframAlphaa. Tehtävien suoritus on järjestetty valvottuna ATK-luokassa itsenäisesti tai yhteistyössä parin kanssa. Suoritukset on huomioitu osana kurssikoetta.

lauantai 11. toukokuuta 2013

Xibo - avoin infotv ohjelmisto

Kannuksen koulukeskuksessa otettiin käyttöön uusi ilmainen info-tv ohjelmisto Xibo. Info-tv:n ilmoituksia voi lisätä kaikkialta missä on internet käytössä. Opettajat voivat lisätä ilmoituksia luokasta ja kotoa käsin. Ilmoituksen tekijä voi ajastaa oman ilmoituksensa ja valita, missä info-tv:n näytössä ilmoitus on näkyvissä. Info-tv:n takana on normaali pc tietokone, joka pyörittää Xibo client -ohjelmaa. Varsinainen Xibo-ohjelma pyörii www-palvelimella.

tiistai 7. toukokuuta 2013

Geokätköilyoppia opettajille

Joukko Keski-Pohjanmaan lukioiden ja yläkoulujen biologian ja maantieteen opettajia kokoontui Kannuksen lukiolla 6.5.2013. Koulutusillan ohjelmaan sisällytin teoriaosuuden geokätköilyn periaatteista, GPS-laitteen käytönopastuksen ja käytännön harjoituksena etsimme lopuksi koulutusta varten tehtyjä harjoituskätköjä koulun lähiympäristöstä. Koulutus antoi osallistujille eväitä toteuttaa aiheeseen liittyviä harjoitustöitä omassa opetuksessaan.

maanantai 6. toukokuuta 2013

Google Apps BI7-kurssilla

Lukiomme opiskelijoista Google Apps:n ensimmäisiä käyttäjiä olivat mm. BI7-kurssin opiskelijani. Opiskelijat katsoivat aloituskäytössään sujuvimmaksi, että pääsisivät työstämään opettajan heille valmiiksi jakamia asiakirjoja. Lukuvuoden viimeisessä jaksossa kynnys täysin uuden ympäristön käyttöönottoon saatiinkin näin varsin matalaksi. Perustin ryhmän BI7, avasin ja jaoin ryhmälle Google Driveen asiakirjat. Kurssin aikana ottamiani valokuvia jaoin kurssilaisten käyttöön Valokuvat-sovelluksen kautta.


Työselostuksia ryhmätöinä kirjoittaessaan opiskelijat kommentoivat uutta työskentelytapaa lyhyesti:
"Näppärää."
"Aivan mahtava."