maanantai 16. joulukuuta 2013

Kokemuksia etäpäivästä 10.12.

Lukiossamme järjestettiin tiistaina 10.12. toisen vuosiluokan opiskelijoille etäpäivä. Opiskelijat saivat päivän lukujärjestyksen mukaiset ohjeet suoritettavista tehtävistä sähköisesti. Heidän tehtävänään oli opiskella aiheena olleet asiat sekä palauttaa annetut tehtävät sähköisessä muodossa opettajalleen. Käytössä olivat sähköposti, Google Drive, Wilma, Moodle ja Liikkeelle-ympäristö opettajan ohjeistuksen mukaan.


Ohessa opiskelijoiden ja opettajien mielipiteitä päivästä:

Opiskelijoiden kokemukset

Plussat:

+Sai nukkua pitkään (3)
+Oli rennompaa
+Sai tehdä töitä omassa tahdissa (3)
+Ei tarvinnut mennä kouluun (4)
+Vaihtelua (4)
+Erilaista oppimista (3)
+Sopivasti tehtävää (2)
+Mukavaa (3)
+Motivoiva
+Tehtävät oli hyviä ja niitä oli sopivasti
+Selkeät ohjeet tehtävien tekoon (2)
+Pystyi keskittyä rauhassa ja omalla tavallaan tehtävien tekoon
+Tuli luettua huolellisemmin kappaleet
+Oppi tekeen itsenäisesti asioita
+Vapaa aikataulu

Miinukset:

-Matematiikasta oli liikaa tehtäviä
-Liikaa tehtäviä (2)
-Netissä työskenteleminen monimutkaista
-Matemaattiset laskut olivat hankalia, koska ei ollut sopivaa ohjelmaa
-Kaikki piti tehdä sähköisesti
-Opettajajohtoisesti työskennellessä oppi paremmin
-Piti tehdä juuri niiden tuntien aikana. Eikö voisi lähettää vain saman päivän aikana?
Tehtävät täytyi palauttaa oppituntien aikana  -> sama olla koulussa tekemässä tehtäviä (4)
-Päivän olisi pitänyt olla maanantai tai perjantai. Tiistai oli epäkäytännöllinen varsinkin kaukaa tulevien kannalta. Kennelit ei pääse kotiin.   (4)
-Huonoa oli se, että piti tehdä netissä (entä jos netti ei toimi tai pätkii?)
-Kaikkien etäpäivän tuntien pitäisi olla etänä
-Palautukset
-Tableteille ei tullu paljon käyttöä

Kehitettävää:

-Lisää etäpäiviä (3)
-Selkeämmät ohjeet (3)
-Vähemmän tehtäviä
-Tietyt tehtävät saisi tehdä kirjallisesti
-Voisi järjestää kerran jaksossa
-Lisää etäpäiviä
-Tehtävät saisi tehdä myös paperille ja palauttaa seuraavana koulupäivänä
-Päivä tulisi sijoittaa paremmin
-Etäpäiviä voisi pitää tulevaisuudessakin, mutta tehtävien palautusajankohtia voisi olla esim. kyseisen päivän iltaan mennessä
-Muistiinpanoja etukäteen
-Muistiinpanot netissä
-Palautuspäivä tehtäville
-AC-opetusta
-Tunteja olisi voinut olla netin välityksellä


Opettajien kommentteja

Plussat:

“Merkityksellinen kokeilu hyödyntää erilaisia ohjausvaihtoehtoja (AC) ja eri oppimisympäristöjä”

“Mielenkiintoinen kokeilu. Hyvin opiskelijat tehtävät tekivät.”

“Osa oppilaista piti etäpäivästä, koska sai vapaasti työskennellä ja etsiä tietoa tehtäviin kotona tai koulussa , sekä pystyi käyttämään erilaisia tiedonhankintamenetelmiä, erilainen opiskelupäivä. Opettajana piti pohtia tehtävä laajasti ja siten, että oppilas saa asiasta kokonaiskuvan ja pystyy hankkimaan tietoa itsenäisesti.”

“Mielenkiintoinen, erilainen päivä.”

Miinukset:

“Muutama oppilas piti päivää turhana ja olisi opiskellut koulussa.”

“Jäi vähän epäselväksi, pitikö ne tehtävät tehdä juuri oppituntien aikojen puitteissa, vai ei. Sitä opiskelijat purnasi, miksi piti tehdä just silloin, kuten vaadin, eikä vaikka vain saman päivän aikana!”

Kehitettävää:

“Omalta kohdalta kyllä. Mielestäni ei saisi jäädä kokeiluksi vaan ottaa käyttöön säännöllisesti (vaikka kerran lukukaudessa). Olisipa mielenkiintoista järjestää etäpäivä jonkin teeman ympärille kaikkien oppiaineiden osalta, oppiainerajat rikkoen yhteistyössä opettajat ja opiskelijat. Tuotoksia voitaisiin esitellä postereina, facebookissa tms”

“Pidin itse päivää kokeilun arvoisena. Miten oppilaat omaksuivat opiskelemansa asiat, jää vielä vähän arvailuksi.”

"Seuraavalla kerralla avuksi myös esim. AC, Google Hangouts tai Skype."

perjantai 13. joulukuuta 2013

Musiikinopetus & tvt

Lukion musiikinopettaja esittelee musiikinopetuksessa käyttämiään sovelluksia:

Wild Chords  (maksullinen)
- peli, jolla musiikin 1 - kurssilla kerrataan ja harjoitellaan kitaran sointuja

Olen käyttänyt tätä peliä lukion musiikin pakollisella 1 kurssilla kitaran perussointujen
kertaamisessa. Etukäteen ajattelin, että peli on liian " lapsellinen", mutta onneksi olin väärässä. Opetin siten, että kaikilla oli kitarat ja heijastin pelin dokumenttikameran ja videotykin avulla seinälle omalta iPadilta. Peli toimii iPadin mikrofoonin kautta.Oppilaat olivat innoissaan mukana ja halusivat pelata uudestaan, jotta saisivat paremmat pisteet.

Kun on useampi iPad käytössä, oppilaat voisi jakaa pieniin ryhmiin ( 3-5 oppilasta) ja näin he voisivat edetä omaan tahtiin peli kerrallaan.
Tällä pelillä mahdollisuus myös opetella tabulatuureista soittamista.
Tulen käyttämään tätä peliä jatkossakin.

Guitar Tuna (ilmainen)
- kitaran viritysmittari, helppokäyttöinen

Todella kätevä ja selkeä viritysmittari. Oppilaat ovat ladanneet sen myös omiin mobiililaitteisiinsa.

Pianomania (ilmainen)
- peli, jolla voi kerrata ja harjoitella soittamaan pianoa nuoteista

Tätä peliä olen käyttänyt nuottien kertaamiseen. Kun on useampi iPad käytössä, niin pienissä ryhmissä pelaaminen hyödyllisempää.

Orchestra (maksullinen)
- orkesteriopas (mm.partituurit,soittimet, orkesterin johtaminen)

Olen käyttänyt tätä ohjelmaa opettaessani orkesterisoittimia. Esa-Pekka Salosen johtaman
Lontoon sinfoniaorkesterin tasokas musisointi takaa mielenkiinnon. Ohjelmassa voi zoomata eri soittimia, johtajaa, katsoa partituuria jne.
Erittäin hyvä ohjelma....hintansa arvoinen!

Desibel 10th (ilmainen)
- desibelimittari

Mielenkiintoista mitata tunnilla desibelilukemat musiikkia kuunnellessa. Tämänkin voi ladata omaan mobiililaitteeseensa.

Garage Band (nyt ilmainen, lisä-äänet maksavat jonkin verran)
- huippu!
- soittamiseen, omien sävellysten tekemiseen

Olen käyttänyt yhteismusisointiin tätä ohjelmaa. Oppilaat saavat valita ja kokeilla eri soittimia ja soundeja. Esimerkiksi kitarassa mahdollisuus valita eri pedaaleita. Tulevaisuudessa tulen käyttämään ohjelmaa siten, että sähkökitara liitetään Garage Bandin omaan vahvistimeen, joita on useita vaihtoehtoja. Lisäksi tulevaisuudessa tulemme tekemään omaa musiikkia.

Teacher Kit (ilmainen)

Tähän olen koonnut musiikin ryhmät ja teen muistiinpanoja tunneilta.

Notion

Olen käyttänyt tehdessäni sovituksia mm.kuorolle ja muille kokoonpanoille. Varsinaisesti
opetustilanteessa en ole tätä käyttänyt.

Songwriter (ilmainen)

Olen käyttänyt todella paljon tehdessäni "sanat & soinnut" - laput soittajille. Lähinnä koulumme juhliin...Muutama hyödyllinen nettiosoite, joita musiikintunneilla käytetty vähintään
esittelymielessä..

www.e-Concerthouse.com
- konsertteja, nuotteja
Olemme käynneet kurkkaamassa konserttisaleja ja konsertteja.

www.audacity.com
- ilmainen äänitysohjelma
Ohjelmalla voi äänittää suoraan ja editoida ja muokata mielin määrin.
Musiikin tunneilla olen esitellyt ohjelman. Tulevaisuudessa mahdollisesti käytämme.

www.rockway.fi
- ilmaisia ja maksullisia soittotunteja
- opettajina suomalaiset huippumuusikot
- kitara, basso, rummut, koskettimet, laulu
Tämän sivuston olen esitellyt oppilaille. Seurasimme muutamia opetushetkiä eri
instrumenteissä.

www.musescore.org
- ilmainen nuotinkirjoitusohjelma
Tämän olen esitellyt tunnilla.

www.oro.art.fi/Verkonpaino
- Otto Romanowskin loistavat sivut
Nämä sivut ovat omassa ahkerassa käytössä....pysyy ajan tasalla!

www.onlinemus.blogspot.fi
- ilmaisia musiikkiohjelmia verkossa
- mm. säveltämiseen, nuotinnukseen, soittamiseen
Olen esitellyt sivut musiikintunneilla. Olemme tehneet muutamia äänimaisemia ja harjoitelleet
oman musiikin tekemistä.

Lisäksi iPad musiikinopetuksen apuna facebook ryhmä, johon kuulun.


Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö terveystiedossa

Lukion terveystiedon lehtori kuvaa tieto- ja viestintätekniikan roolia omassa työssään:

Terveystiedossa tieto- ja viestintätekniikkaa on käytetty erilaisiin tiedonhakuihin eri sairaustyyppien yleisyydestä ja uusimman tilastotiedon hankkimiseksi. Samalla on tutustuttu valtionhallinnon tilastointilaitoksiin (THL, Kela, Tilastokeskus) ja niistä saataviin tietoihin. Hakutoimintojen opettelu on ollut varsin helppoa ja käytäntö on tuonut vaihtelua luokkaopetukseen.

Tietokoneluokkaa on käytetty Terveys ja tutkimus  –kurssin (TE3) aikana tiedonhakuun opiskelijoiden omien tutkimusten taustatiedoksi.  Kurssilla on suunniteltu kyselylomake ja tutkimus on toteutettu kokonaisuudessaan kurssin aikana.  Usein kyselyt on toteutettu koulun eri oppilasryhmille ja niistä on saatu tuloksia, jotka ovat taipuneet kaavioiksi.  Tulosten analysointiin ja tutkimusraportin tekemiseen  on käytetty Officeen kuuluvia Word,  PowerPoint ja Excel–ohjelmia.


Muutenkin terveystiedossa on käytössä nettitehtäviä tiedonhakuineen mm. kansansairauksista, tartuntataudeista, sukupuolitaudeista, sukupuolivähemmistöistä, ehkäisykeinoista jne.  

Eri kansalaisjärjestöjen verkkosivuja on vertailtu ja niissä olevia testejä mm. omista elintavoista on käyty kokeilemassa. Saatujen tietojen perusteella on käyty keskusteluja ja yhteenvetoja, jotta huomattaisiin, miten ne soveltuvat terveellisten elintapojen omaksumiseen.  Raportointi tehdään sähköpostitse tai Driven avulla (tämä vielä vaiheessa).

Lisäksi kansainvälisistä kehitysyhteistyökeinoista ja – tavoista haetaan tietoa netin kautta.

torstai 12. joulukuuta 2013

Tabletit opinto-ohjauksessa ja psykologiassa

Lukion opinto-ohjaaja kuvaa tabletlaitteiden roolia omassa työssään:

Miten hyödynnän/olen hyödyntänyt tabletlaitteita työssäni/opetuksessa?

Opon työssä
Helposti mukana kulkeva tabletlaite mahdollistaa tietojen selailun eri paikoissa. Olen hyödyntänyt tablettia koulun käytävillä keskustellessani opiskelijoiden kanssa. Opiskelijahuoltoryhmässä, kokouksissa ja koulutuksissa olen tehnyt muistiinpanoja ja tarkistanut opiskelijatietoja tabletin kautta. Aamunavausta pitäessäni soitin musiikkia tabletin kautta. Mahdollisuudet ovat rajattomat.

Oppitunnilla
Opiskelijat ovat halutessaan tehneet muistiinpanoja tableteilla. Osa on ollut tästä hyvin motivoitunut, jotkut haluavat kirjoittaa käsin. Kurssipalautteessa kyselin opiskelijoiden kokemuksia tabletista ja mielipiteet jakautuvat juuri noiden muistiinpanojen suhteen: osa kokee koneella kirjoittamisen hyvänä, koska se nopeuttaa ja opettajan kuuntelemiseen jää enemmän aikaa. Osa ei koe koneella kirjoittaen oppivansa niin hyvin ja mielessä on pelko asioiden häviämisestä. Tästäkin kertyi kurssilla kokemusta – muistutimmekin toisiamme siitä, että tallennuksia kannattaa tehdä usein.
Koska kaikilla opiskelijoilla oli kone käytössään, toteutimme psykologian kurssilla yhden läksynkuulustelun, jossa saattoi käyttää konetta apuna tiedonetsintään.  Kurssipalautteen keräsin käyttämällä apuna google-drivea – opiskelijat täydensivät palautelomakkeen sähköisesti. Tämänkin käytännön harjoittelu vaatii vielä tottumusta: osa tiedoista hävisi taas ennen tallennusta ja joidenkin mielestä perinteisen paperi-lomakkeen täyttäminen olisi ollut parempi vaihtoehto.

Mitä seuraavaksi?
Varmasti jatkan käytäntöä tehdä oppitunneilla muistiinpanoja käsin tai tabletilla, opiskelijan oman valinnan mukaan. Mahdollisesti kirjoitamme joitakin essee-tehtäviä koneilla. Psykologiassa esim. termitestin voisi tehdä Socrative-ohjelmalla. Videopätkien katseluun tabletit soveltuvat myös kuten tietysti täytettävät lomakkeet tai monisteet voi lähettää opiskelijoiden sähköpostiin. Ryhmätöitä voi tehdä kätevästi Google Driven kautta.

keskiviikko 11. joulukuuta 2013

TVT ruotsin kielen opetuksessa

Tietokone ja dokumenttikamera/dataprojektori ovat tärkeä osa ruotsin kielen opetusta. Oppikirjasarjoissa on internetissä olevaa materiaalia, jota taululle heijastamalla voidaan yhdessä käydä lävitse. Internetin välityksellä on helppoa löytää autenttista materiaalia esimerkiksi ruotsinkielisten lehtien internetsivuilta. Myös ruotsinkielisten ohjelmien, kuten lyhyiden uutisvideoiden, löytäminen ja katsominen on helppoa. PowerPoint-esityksiä käytetään myös paljon, erityisesti kielioppia läpikäydessä.  Lisäksi kurssien kuunteluharjoituksissa ja -kokeissa käytetään langattomia kuulokkeita.

Tabletlaitteet ovat tuoneet uusia ulottuvuuksia tvt:n käyttöön oppitunneilla. Ne ovat mahdollistaneet mm. nopeiden nettisanakirjojen käytön sekä kulttuuritietouden etsimisen luokkatilanteessa ilman, että täytyisi erikseen lähteä tietokoneluokkaan. Tabletlaitteita on käytetty esimerkiksi sana- ja verbikokeiden tekemisessä Socrative-ohjelman avulla. Tabletlaitteet yhdessä Google Drive-ohjelmiston kanssa tarjoavat myös useita mahdollisuuksia: kirjoitus- ja kielioppiharjoituksia, kokeita, jne. voi nyt tehdä suoraan esimerkiksi Google Driveen, josta ne on helppo jakaa opiskelijoille ja opiskelijat voivat tehdä tehtäviä esim. älypuhelimella, kotikoneella tai tabletilla.
Tieto- ja viestintätekniikan käyttö äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa


Lukion äidinkielen opettaja kuvaa tieto- ja viestintätekniikan roolia omassa työssään:

Kaikki opiskelijat ovat kirjoittaneet jo toistakymmentä vuotta osan äidinkielen tuotoksistaan tietokoneella. Opiskelijat kokevat kirjoitelmien tekemisen koneella mielekkääksi, koska tekstin muokkaaminen käy paljon helpommin kuin käsin kirjoitettaessa. Toki ylioppilaskirjoituksia (ja elämää!) varten on vielä harjoiteltava myös käsin kirjoittamista.

Internetiä hyödynnämme tunneilla katsomalla YouTubesta ja Ylen Elävästä arkistosta videokatkelmia, mm. mainoksia ja lauluja sekä kirjailijaesittelyitä ja –haastatteluita. Toki internet palvelee myös tiedonhaussa opiskelijoiden tehdessä kirjallisuuspuheita,  esitelmiä ja ryhmätöitä. Kyky valikoida ja arvioida tietoa onkin yksi lukion äidinkielenopetuksen keskeisiä tavoitteita.

Prosessikirjoittamiseen ja toisten töiden kommentoimiseen soveltuvat erinomaisesti Google Driven ominaisuudet. Niitä hyödyntämällä säästämme myös paperia!

TVT lukion hallinnossa ja historian opetuksessa

Lukion rehtori kuvaa tieto- ja viestintätekniikan roolia omassa työssään:

TVT hallinnossa

Lukiolla on käytössä Starsoftin ohjelmapaketti johon kuuluu Primus, Kurre ja Wilma.  Näistä Wilma on web-selaimella toimiva. Oppilashallinto, työjärjestykset  ja tiedottaminen ovat lähes kaikki sähköisessä muodossa. Tämä tarkoittaa sitä että mikäli yhteydet eivät toimi, pysähtyy hallinnon toiminta lähes kokonaan.

Wilman käyttöönotto on muuttanut hallintoa ja tiedottamista monelta osin. Opiskelijat tekevät kurssivalinnat, lukevat työjärjestykset ja saavat informaation Wilman kautta. Myös kodin ja koulun  välisessä yhteydenpidossa Wilma on keskeinen. Lukion kotisivut ja Facebook-sivut  täydentävät tiedottamista ulospäin ja sähköposti ja info-TV (Xibo) lukion sisäistä viestintää. Sosiaalisen median mahdollisuudet nimenomaan tiedottamisessa ovat suuret mutta vaativat vielä melkoista kehittämistä. Yksityisyyssuojaan ym. liittyvät haasteet vaativat ratkaisuja.

Mobiililaitteista rehtorilla on käytössä älypuhelin ja iPad. Nämä mahdollistavat tavoitettavuuden ja tiedottamisen 24/7. Sähköinen Googlen Kalenteri pitää niin rehtorin kuin opettajienkin ajankäytön hallinnassa. Mobiililaitteista on tullut tärkeä väline hallinnon arkipäivässä ja antaa mahdollisuuden työskennellä tehokkaasti myös etänä.TVT historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa

Rehtorin työn lisäksi opetan myös historiaa ja yhteiskuntaoppia. TVT:n hyödyntäminen opetuksessa ei ole uusia asia. Jo kaksi vuosikymmentä sitten olin suunnittelemassa historiaan opetusohjelmaa (HISCO) ja ollut ideoimassa mm. eWSOY:n sähköisiä materiaaleja.

Oppimisympäristöistä käytössäni ovat olleet OPIT, Moodle, Liikkeelle ja Google Apps. Kokeilu Facebookin käytöstä opetuksessa oli mielenkiintoinen mutta ei erityisen onnistunut. Yllättäen opiskelijat vierastivat tämän opetuskäyttöä. Facebook on heidän mielestään vapaa-ajan väline.

Google Apps on osoittautunut toimivaksi ympäristöksi, jonka käyttöä olen laajentanut. Yksilöllisten ja ryhmätehtävien suorittaminen Drivessa on muuttunut arkipäiväiseksi. Erityisesti ryhmätöiden tekemisessä Drive on erinomainen. Teimme mm. Kuluttajan oppaan lakitiedossa  opiskelijatyönä sinne. Tämä ympäristö antoi mahdollisuuden kommentoida ja korjata oppaan informaatiota. Mobiiliteknologian käyttö omassa opetuksessani vaatii kehittelyä. Toki iPadilla voin tehdä ajasta ja paikasta riippumatta materiaalia ja kommentoin tuotoksia. Mobiiliteknologian hyödyntäminen koulun ulkopuolella tapahtuvassa oppimisessa (esim. valtuustokokousten seuranta, haastattelututkimukset yms.) on vielä liian vähäistä.

tiistai 10. joulukuuta 2013

TVT fysiikassa, kemiassa ja pikkuisen myös lyhyessä matematiikassa

Opetuksessa perinteisesti käytössä ollut Google Esitys ja PowerPoint kokivat inflaation tabletin ja donglen saapuessa luokkahuoneeseen. Samalla fysiikan- ja kemiantehtävissä kohtuullisessa käytössä ollut dokumenttikamera kärsii nyt voimakkaasta syrjäytymisestä, poloista kun ei käytetä enää ollenkaan. Ja perinteisen kynän korvaaja on nykyään S Pen.Android-tabletin S Note on tunneilla varsin näppärä liitutaulun korvaaja, Polaris Officesta ei sille tällä haavaa ole erään matemaattisten aineiden opettajan mielestä vastusta. Niin halutessaan tunnilta poissa ollut opiskelija saa muistiinpanot S Noten ja Google Driven avulla. Toimenpide ei ole ongelma saati edes vaikea. 

Mikäli fysiikan tunnilla on tarkoitus havainnollistaa esimerkiksi jonkin mittarin käyttöä tai mittaustuloksen lukemista mittarista, tabletin kamera ja varsinkin videokamera on kultaakin kalliimpi. Sama pätee myös esim. kemian demoihin. Ja kerran valmistettua materiaalia voi sitten kierrättää omissa töissään tai laittaa vaikka YouTubeen jakoon.

Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat saivat koulun tarjoamat tabletit käyttöönsä kesken FY1- ja KE1-kurssien. Suuri osa oppilaista valitsi muistiinpanojen kirjoittamisen perinteisesti vihkoon tabletin sijasta ja kurssikokeetkin tehtiin kynää ja paperia apuna käyttäen. Asiaan on kuitenkin tulossa muutos tulevissa kursseissa. S Note ja Drive mahdollistavat sähköisen kokeen vastaanottamisen, kokeen tekemisen, tarkistamisen sekä palauttamisen. 

Jakson vaihtuessa tabletit jaettiin lukion toisen vuoden opiskelijoille. Ja näitä laitteita suuri osa heistä on odottanut enemmän kuin joulupukkia. Tänään, 10.12.2013, kakkoset pääsevät opiskelemaan käytännössä sähköisesti, sillä heillä on menossa etäpäivä. Opettajat ovat jakaneet kukin tavallaan (esim. sähköposti, Drive, Wilma) materiaalin ja tehtävät oppilaille ja oppilaat palauttavat tehtävät sähköisessä muodossa. Lyhyessä matematiikassa he tutustuvat (toivottavasti paraikaa) yhtälöryhmiin.

maanantai 9. joulukuuta 2013

Socrativea matematiikan testeissä

Lyhyen matematiikan MAB1 -kurssilla opiskelijat tekivät matematiikan testin Socrative -ohjelmalla. Opettaja teki testin Samsungin Galaxy Note tabletlaitteella, hyödyntämällä kuvankaappausta ja Geogebra -sovellusta. Kuvan rajaaminen onnistui näppärästi. Opiskelijat tekivät testin atk-luokassa ja heillä sai olla mukana oppikirjat. Testin alkaessa annettiin huoneen numero, johon opiskelijat kirjautuivat. Testin suorituksista opiskelijat saivat palautteen välittömästi.lauantai 7. joulukuuta 2013

Tieto- ja viestintätekniikka saksan kielen opetuksessa

Lukion saksanopettaja kuvaa tieto- ja viestintätekniikan roolia omassa työssään:

Minulla on ollut kesästä saakka käytössä koulun mobiililaite, ensin Apple –lainalaite kesän ajan ja sitten ubiikkihankkeen rahoilla hankittu Samsung. Olen jossain määrin harjaantunut kummankin laitteen perustoimintoihin, osaan lähettää ja lukea sähköposteja ja hakea tietoa netistä. Aivan välttämätön mobiililaite on ollut monenvälisen Comenius –hankkeen hallinnoinnissa, jossa olen vastuuopettajana. Sähköpostien lähettäminen kumppanimaihin onnistuu mobiililaitteella sielläkin, missä ei muuta nettiyhteyttä ole, esim. kesämökiltä. Tämä on nopeuttanut ja sujuvoittanut hankkeen hoitamista, enää ei tarvitse odotella ns. ihmisten ilmoille pääsemistä voidakseen hoitaa kiireellisiä projektiasioita.

Olen myös osallistunut koulutuksiin, joissa on perehdytetty tietokoneen käyttöön, aiheena googlen sovellukset. Yhden työpajan jälkeen tein abiryhmän saksan tunnille google drivellä tykin kautta valkokankaalle heijastettavat tekstit, aiheena saksan sijat ja niiden käyttö. Aikaa tuhrautui melkoisesti, enkä ole varma oliko lopputulos kovinkaan kummoinen. Pidän edelleenkin liitua ja luokan taulua itselleni sopivampana välineenä ja teen kyllä edelleenkin pääosan hommistani perinteisellä liitutaululla, tietokone voi sitten olla sitä vaihtelua.


TVT liikunnassa

Liikunnassa käytetyimmät tieto- ja viestintätekniset laitteet ovat emit- laitteisto ja sykemittarit. Emit- laitteistoa käytetään suunnistusjaksolla ja sykemittareita eri harjoitusmuodoissa opeteltaessa liikkumaan sopivilla tehoalueilla.


 Opiskelijat ovat käyttäneet sykemittareita kuntopiiritreenissä. Syke vaihtelee opiskelijoilla iän, sukupuolen ja fyysisen kunnon lisäksi päiväkohtaisen virkeyden mukaan. Tässä harjoituksessa eri liikkeille oli laitettu tavoiteltava syke, jonka saavutettuaan liikkeen sai vaihtaa seuraavaan. Harjoitus toimi intervalliharjoitteena, jolloin syke välissä nousi lähelle maksimisykettä ja välillä laski lähelle leposykettä. Näin oman sykkeen seuraamisen myötä harjoitus motivoi myös heikkokuntoisempia, koska syke kertoi nopeasti riittävien toistojen määrän rankemmissa liikkeissä. Tällaisella sykkeen seurannalla eri kuntoiset opiskelijat saivat sopivan treenin sen hetkiseen kuntoon suhteutettuna.


maanantai 2. joulukuuta 2013

Galaxy Note BI1 -kurssilla

Syyslukukauden aikana BI1 -kursseilla tieto- ja viestintätekniikan tuomia mahdollisuuksia on käytetty kurssitunneilla, kotitehtävien suorittamisessa ja kurssikokeen toteutuksessa.

Kurssitunneilla suurin osa opiskelijoista kirjoitti muistiinpanot S Notella, pienempi osa opiskelijoista GoogleDrivella ja yksittäiset opiskelijat kokivat perinteisen käsin kirjoittamisen itselleen sujuvimmaksi työskentelytavaksi. S Noten piirtotyökaluilla osa teki tarvittavat piirrokset jopa nopeammin kuin yleensä paperille tehtäessä. Värien käyttö oli todella runsasta paperilla työskentelyyn verrattuna. Kokeen valmistavilla tunneilla ryhmätöinä tehdyt miellekartat tehtiin S Notella ja jaettiin opettajalle pdf-tiedostoina. Muutamalla ruksimisella kaikkien ryhmien miellekartat siirtyivät GoogleDriveen BI1.1 -kurssikansioon muiden kurssitöiden rinnalle.


Maastotöitä opiskelijat tekivät kotitehtävinä. Luonnonvalintaa tutkivat kaikki kurssilaiset kokoamalla tekopesiä maastoon ja havainnoimalla koeasetelmia viikon ajan. Työ oli yksi kurssikokeen pistemääriin vaikuttava suoritus. Raporttien kirjoittamisen opiskelijat halusivat hoitaa GoogleDriven sovelluksilla, kuten kaikki muutkin kurssin aikana tehdyt kirjalliset ryhmä- ja yksilötyöt. Liikkeelle -ympäristön karttatyökaluja monet hyödynsivät raportoinnissa sujuvasti yläkoululla oppimansa mukaan.

Kurssikokeen ryhmätyöosuus. 
Kuva: Veera Lantto

Kurssikokeeseen oli mahdollista tehdä myös pieni bonustehtävä. Pari opiskelijaryhmää teki Kannuksen alueelle ekologian aihekokonaisuuksiin liittyviä tehtäviä. Google Maps Engine -sovellusta kokeilimme tämän toteutuksessa. Koordinaattien ottamista harjoiteltiin GPS-laitteilla ja mobiililaitteiden GPS Averaging -sovelluksella. Tehtävä suoritettiin Ekologiaa kätköillen -toimintaideaa soveltaen. Varmasti erilaisia geomedian töitä teemme jatkossakin monipuolisella ja helppokäyttöisellä Google Maps Engine -sovelluksella. Tekniikan osalta annoin ohjeeksi: "Kokeilkaa." Kun koeviikon alla tarkastelin jakamaani karttapohjaa, olin erittäin tyytyväinen näkemääni. Tyytyväisiä olivat myös tehtäviä laatineet ja toistensa tehtäviä ratkoneet kurssin tytöt.

Maastotehtäviä Google Maps Engine -sovellusta hyödyntäenTablet -laitteiden ja langattoman verkon ansiosta suoritettiin sähköinen kurssikoe ensimmäisen kerran biologian luokkatilassa. Opiskelijat kirjoittivat vastauksensa GoogleDrive -asiakirjaan ja jakoivat asiakirjat opettajalle. Palautuksien kellonajat kirjattiin ylös opiskelijakohtaisesti, jonka jälkeen ei ollut lupa muokata asiakirjaa. Monet huomasivat koevastauksen kirjoittamisen olevan huomattavasti nopeampaa paperille kirjoittamiseen verrattuna. Koetilanteessa korostuivat myös tekstin jäsentelymahdollisuudet konseptille vastaamiseen nähden. Kolmella opiskelijalla laite jumiutui johtuen mitä ilmeisemmin langattoman verkon kuormittumisesta, mutta GoogleDriven automaattisen tallennuksen ansiosta vain muutama sana oli ehtinyt hävitä tilanteita selvitellessä. Laitteiden virrankatkaisu auttoi kaikissa tapauksissa.

Kurssikokeen yksin tehtävä osuus 


Koko kurssin kestäneen  tablet -työskentelyn päätteksi todettiin Google Apps for Education -sovellusten toimivan loistavasti Galaxy Note -tableteilla työskenneltäessä. Tabletin käyttöjärjestelmä oli tuttu suurelle osalle opiskelijoita omien mobiililaitteiden myötä. He ottivatkin laitteen nopeasti haltuun neuvoen kavereitaan oppitunneilla ja välitunneilla. Kun ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat laitteita seuraavan kerran käyttöönsä kevätlukukauden kurssitunneilla, perustoimintojen haltuunottoon ei tarvitse enää käyttää aikaa. Silloin laajennamme käyttöä enemmän erilaisten sovellusten hyödyntämiseen.