maanantai 16. joulukuuta 2013

Kokemuksia etäpäivästä 10.12.

Lukiossamme järjestettiin tiistaina 10.12. toisen vuosiluokan opiskelijoille etäpäivä. Opiskelijat saivat päivän lukujärjestyksen mukaiset ohjeet suoritettavista tehtävistä sähköisesti. Heidän tehtävänään oli opiskella aiheena olleet asiat sekä palauttaa annetut tehtävät sähköisessä muodossa opettajalleen. Käytössä olivat sähköposti, Google Drive, Wilma, Moodle ja Liikkeelle-ympäristö opettajan ohjeistuksen mukaan.


Ohessa opiskelijoiden ja opettajien mielipiteitä päivästä:

Opiskelijoiden kokemukset

Plussat:

+Sai nukkua pitkään (3)
+Oli rennompaa
+Sai tehdä töitä omassa tahdissa (3)
+Ei tarvinnut mennä kouluun (4)
+Vaihtelua (4)
+Erilaista oppimista (3)
+Sopivasti tehtävää (2)
+Mukavaa (3)
+Motivoiva
+Tehtävät oli hyviä ja niitä oli sopivasti
+Selkeät ohjeet tehtävien tekoon (2)
+Pystyi keskittyä rauhassa ja omalla tavallaan tehtävien tekoon
+Tuli luettua huolellisemmin kappaleet
+Oppi tekeen itsenäisesti asioita
+Vapaa aikataulu

Miinukset:

-Matematiikasta oli liikaa tehtäviä
-Liikaa tehtäviä (2)
-Netissä työskenteleminen monimutkaista
-Matemaattiset laskut olivat hankalia, koska ei ollut sopivaa ohjelmaa
-Kaikki piti tehdä sähköisesti
-Opettajajohtoisesti työskennellessä oppi paremmin
-Piti tehdä juuri niiden tuntien aikana. Eikö voisi lähettää vain saman päivän aikana?
Tehtävät täytyi palauttaa oppituntien aikana  -> sama olla koulussa tekemässä tehtäviä (4)
-Päivän olisi pitänyt olla maanantai tai perjantai. Tiistai oli epäkäytännöllinen varsinkin kaukaa tulevien kannalta. Kennelit ei pääse kotiin.   (4)
-Huonoa oli se, että piti tehdä netissä (entä jos netti ei toimi tai pätkii?)
-Kaikkien etäpäivän tuntien pitäisi olla etänä
-Palautukset
-Tableteille ei tullu paljon käyttöä

Kehitettävää:

-Lisää etäpäiviä (3)
-Selkeämmät ohjeet (3)
-Vähemmän tehtäviä
-Tietyt tehtävät saisi tehdä kirjallisesti
-Voisi järjestää kerran jaksossa
-Lisää etäpäiviä
-Tehtävät saisi tehdä myös paperille ja palauttaa seuraavana koulupäivänä
-Päivä tulisi sijoittaa paremmin
-Etäpäiviä voisi pitää tulevaisuudessakin, mutta tehtävien palautusajankohtia voisi olla esim. kyseisen päivän iltaan mennessä
-Muistiinpanoja etukäteen
-Muistiinpanot netissä
-Palautuspäivä tehtäville
-AC-opetusta
-Tunteja olisi voinut olla netin välityksellä


Opettajien kommentteja

Plussat:

“Merkityksellinen kokeilu hyödyntää erilaisia ohjausvaihtoehtoja (AC) ja eri oppimisympäristöjä”

“Mielenkiintoinen kokeilu. Hyvin opiskelijat tehtävät tekivät.”

“Osa oppilaista piti etäpäivästä, koska sai vapaasti työskennellä ja etsiä tietoa tehtäviin kotona tai koulussa , sekä pystyi käyttämään erilaisia tiedonhankintamenetelmiä, erilainen opiskelupäivä. Opettajana piti pohtia tehtävä laajasti ja siten, että oppilas saa asiasta kokonaiskuvan ja pystyy hankkimaan tietoa itsenäisesti.”

“Mielenkiintoinen, erilainen päivä.”

Miinukset:

“Muutama oppilas piti päivää turhana ja olisi opiskellut koulussa.”

“Jäi vähän epäselväksi, pitikö ne tehtävät tehdä juuri oppituntien aikojen puitteissa, vai ei. Sitä opiskelijat purnasi, miksi piti tehdä just silloin, kuten vaadin, eikä vaikka vain saman päivän aikana!”

Kehitettävää:

“Omalta kohdalta kyllä. Mielestäni ei saisi jäädä kokeiluksi vaan ottaa käyttöön säännöllisesti (vaikka kerran lukukaudessa). Olisipa mielenkiintoista järjestää etäpäivä jonkin teeman ympärille kaikkien oppiaineiden osalta, oppiainerajat rikkoen yhteistyössä opettajat ja opiskelijat. Tuotoksia voitaisiin esitellä postereina, facebookissa tms”

“Pidin itse päivää kokeilun arvoisena. Miten oppilaat omaksuivat opiskelemansa asiat, jää vielä vähän arvailuksi.”

"Seuraavalla kerralla avuksi myös esim. AC, Google Hangouts tai Skype."

perjantai 13. joulukuuta 2013

Musiikinopetus & tvt

Lukion musiikinopettaja esittelee musiikinopetuksessa käyttämiään sovelluksia:

Wild Chords  (maksullinen)
- peli, jolla musiikin 1 - kurssilla kerrataan ja harjoitellaan kitaran sointuja

Olen käyttänyt tätä peliä lukion musiikin pakollisella 1 kurssilla kitaran perussointujen
kertaamisessa. Etukäteen ajattelin, että peli on liian " lapsellinen", mutta onneksi olin väärässä. Opetin siten, että kaikilla oli kitarat ja heijastin pelin dokumenttikameran ja videotykin avulla seinälle omalta iPadilta. Peli toimii iPadin mikrofoonin kautta.Oppilaat olivat innoissaan mukana ja halusivat pelata uudestaan, jotta saisivat paremmat pisteet.

Kun on useampi iPad käytössä, oppilaat voisi jakaa pieniin ryhmiin ( 3-5 oppilasta) ja näin he voisivat edetä omaan tahtiin peli kerrallaan.
Tällä pelillä mahdollisuus myös opetella tabulatuureista soittamista.
Tulen käyttämään tätä peliä jatkossakin.

Guitar Tuna (ilmainen)
- kitaran viritysmittari, helppokäyttöinen

Todella kätevä ja selkeä viritysmittari. Oppilaat ovat ladanneet sen myös omiin mobiililaitteisiinsa.

Pianomania (ilmainen)
- peli, jolla voi kerrata ja harjoitella soittamaan pianoa nuoteista

Tätä peliä olen käyttänyt nuottien kertaamiseen. Kun on useampi iPad käytössä, niin pienissä ryhmissä pelaaminen hyödyllisempää.

Orchestra (maksullinen)
- orkesteriopas (mm.partituurit,soittimet, orkesterin johtaminen)

Olen käyttänyt tätä ohjelmaa opettaessani orkesterisoittimia. Esa-Pekka Salosen johtaman
Lontoon sinfoniaorkesterin tasokas musisointi takaa mielenkiinnon. Ohjelmassa voi zoomata eri soittimia, johtajaa, katsoa partituuria jne.
Erittäin hyvä ohjelma....hintansa arvoinen!

Desibel 10th (ilmainen)
- desibelimittari

Mielenkiintoista mitata tunnilla desibelilukemat musiikkia kuunnellessa. Tämänkin voi ladata omaan mobiililaitteeseensa.

Garage Band (nyt ilmainen, lisä-äänet maksavat jonkin verran)
- huippu!
- soittamiseen, omien sävellysten tekemiseen

Olen käyttänyt yhteismusisointiin tätä ohjelmaa. Oppilaat saavat valita ja kokeilla eri soittimia ja soundeja. Esimerkiksi kitarassa mahdollisuus valita eri pedaaleita. Tulevaisuudessa tulen käyttämään ohjelmaa siten, että sähkökitara liitetään Garage Bandin omaan vahvistimeen, joita on useita vaihtoehtoja. Lisäksi tulevaisuudessa tulemme tekemään omaa musiikkia.

Teacher Kit (ilmainen)

Tähän olen koonnut musiikin ryhmät ja teen muistiinpanoja tunneilta.

Notion

Olen käyttänyt tehdessäni sovituksia mm.kuorolle ja muille kokoonpanoille. Varsinaisesti
opetustilanteessa en ole tätä käyttänyt.

Songwriter (ilmainen)

Olen käyttänyt todella paljon tehdessäni "sanat & soinnut" - laput soittajille. Lähinnä koulumme juhliin...Muutama hyödyllinen nettiosoite, joita musiikintunneilla käytetty vähintään
esittelymielessä..

www.e-Concerthouse.com
- konsertteja, nuotteja
Olemme käynneet kurkkaamassa konserttisaleja ja konsertteja.

www.audacity.com
- ilmainen äänitysohjelma
Ohjelmalla voi äänittää suoraan ja editoida ja muokata mielin määrin.
Musiikin tunneilla olen esitellyt ohjelman. Tulevaisuudessa mahdollisesti käytämme.

www.rockway.fi
- ilmaisia ja maksullisia soittotunteja
- opettajina suomalaiset huippumuusikot
- kitara, basso, rummut, koskettimet, laulu
Tämän sivuston olen esitellyt oppilaille. Seurasimme muutamia opetushetkiä eri
instrumenteissä.

www.musescore.org
- ilmainen nuotinkirjoitusohjelma
Tämän olen esitellyt tunnilla.

www.oro.art.fi/Verkonpaino
- Otto Romanowskin loistavat sivut
Nämä sivut ovat omassa ahkerassa käytössä....pysyy ajan tasalla!

www.onlinemus.blogspot.fi
- ilmaisia musiikkiohjelmia verkossa
- mm. säveltämiseen, nuotinnukseen, soittamiseen
Olen esitellyt sivut musiikintunneilla. Olemme tehneet muutamia äänimaisemia ja harjoitelleet
oman musiikin tekemistä.

Lisäksi iPad musiikinopetuksen apuna facebook ryhmä, johon kuulun.


Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö terveystiedossa

Lukion terveystiedon lehtori kuvaa tieto- ja viestintätekniikan roolia omassa työssään:

Terveystiedossa tieto- ja viestintätekniikkaa on käytetty erilaisiin tiedonhakuihin eri sairaustyyppien yleisyydestä ja uusimman tilastotiedon hankkimiseksi. Samalla on tutustuttu valtionhallinnon tilastointilaitoksiin (THL, Kela, Tilastokeskus) ja niistä saataviin tietoihin. Hakutoimintojen opettelu on ollut varsin helppoa ja käytäntö on tuonut vaihtelua luokkaopetukseen.

Tietokoneluokkaa on käytetty Terveys ja tutkimus  –kurssin (TE3) aikana tiedonhakuun opiskelijoiden omien tutkimusten taustatiedoksi.  Kurssilla on suunniteltu kyselylomake ja tutkimus on toteutettu kokonaisuudessaan kurssin aikana.  Usein kyselyt on toteutettu koulun eri oppilasryhmille ja niistä on saatu tuloksia, jotka ovat taipuneet kaavioiksi.  Tulosten analysointiin ja tutkimusraportin tekemiseen  on käytetty Officeen kuuluvia Word,  PowerPoint ja Excel–ohjelmia.


Muutenkin terveystiedossa on käytössä nettitehtäviä tiedonhakuineen mm. kansansairauksista, tartuntataudeista, sukupuolitaudeista, sukupuolivähemmistöistä, ehkäisykeinoista jne.  

Eri kansalaisjärjestöjen verkkosivuja on vertailtu ja niissä olevia testejä mm. omista elintavoista on käyty kokeilemassa. Saatujen tietojen perusteella on käyty keskusteluja ja yhteenvetoja, jotta huomattaisiin, miten ne soveltuvat terveellisten elintapojen omaksumiseen.  Raportointi tehdään sähköpostitse tai Driven avulla (tämä vielä vaiheessa).

Lisäksi kansainvälisistä kehitysyhteistyökeinoista ja – tavoista haetaan tietoa netin kautta.

torstai 12. joulukuuta 2013

Tabletit opinto-ohjauksessa ja psykologiassa

Lukion opinto-ohjaaja kuvaa tabletlaitteiden roolia omassa työssään:

Miten hyödynnän/olen hyödyntänyt tabletlaitteita työssäni/opetuksessa?

Opon työssä
Helposti mukana kulkeva tabletlaite mahdollistaa tietojen selailun eri paikoissa. Olen hyödyntänyt tablettia koulun käytävillä keskustellessani opiskelijoiden kanssa. Opiskelijahuoltoryhmässä, kokouksissa ja koulutuksissa olen tehnyt muistiinpanoja ja tarkistanut opiskelijatietoja tabletin kautta. Aamunavausta pitäessäni soitin musiikkia tabletin kautta. Mahdollisuudet ovat rajattomat.

Oppitunnilla
Opiskelijat ovat halutessaan tehneet muistiinpanoja tableteilla. Osa on ollut tästä hyvin motivoitunut, jotkut haluavat kirjoittaa käsin. Kurssipalautteessa kyselin opiskelijoiden kokemuksia tabletista ja mielipiteet jakautuvat juuri noiden muistiinpanojen suhteen: osa kokee koneella kirjoittamisen hyvänä, koska se nopeuttaa ja opettajan kuuntelemiseen jää enemmän aikaa. Osa ei koe koneella kirjoittaen oppivansa niin hyvin ja mielessä on pelko asioiden häviämisestä. Tästäkin kertyi kurssilla kokemusta – muistutimmekin toisiamme siitä, että tallennuksia kannattaa tehdä usein.
Koska kaikilla opiskelijoilla oli kone käytössään, toteutimme psykologian kurssilla yhden läksynkuulustelun, jossa saattoi käyttää konetta apuna tiedonetsintään.  Kurssipalautteen keräsin käyttämällä apuna google-drivea – opiskelijat täydensivät palautelomakkeen sähköisesti. Tämänkin käytännön harjoittelu vaatii vielä tottumusta: osa tiedoista hävisi taas ennen tallennusta ja joidenkin mielestä perinteisen paperi-lomakkeen täyttäminen olisi ollut parempi vaihtoehto.

Mitä seuraavaksi?
Varmasti jatkan käytäntöä tehdä oppitunneilla muistiinpanoja käsin tai tabletilla, opiskelijan oman valinnan mukaan. Mahdollisesti kirjoitamme joitakin essee-tehtäviä koneilla. Psykologiassa esim. termitestin voisi tehdä Socrative-ohjelmalla. Videopätkien katseluun tabletit soveltuvat myös kuten tietysti täytettävät lomakkeet tai monisteet voi lähettää opiskelijoiden sähköpostiin. Ryhmätöitä voi tehdä kätevästi Google Driven kautta.

keskiviikko 11. joulukuuta 2013

TVT ruotsin kielen opetuksessa

Tietokone ja dokumenttikamera/dataprojektori ovat tärkeä osa ruotsin kielen opetusta. Oppikirjasarjoissa on internetissä olevaa materiaalia, jota taululle heijastamalla voidaan yhdessä käydä lävitse. Internetin välityksellä on helppoa löytää autenttista materiaalia esimerkiksi ruotsinkielisten lehtien internetsivuilta. Myös ruotsinkielisten ohjelmien, kuten lyhyiden uutisvideoiden, löytäminen ja katsominen on helppoa. PowerPoint-esityksiä käytetään myös paljon, erityisesti kielioppia läpikäydessä.  Lisäksi kurssien kuunteluharjoituksissa ja -kokeissa käytetään langattomia kuulokkeita.

Tabletlaitteet ovat tuoneet uusia ulottuvuuksia tvt:n käyttöön oppitunneilla. Ne ovat mahdollistaneet mm. nopeiden nettisanakirjojen käytön sekä kulttuuritietouden etsimisen luokkatilanteessa ilman, että täytyisi erikseen lähteä tietokoneluokkaan. Tabletlaitteita on käytetty esimerkiksi sana- ja verbikokeiden tekemisessä Socrative-ohjelman avulla. Tabletlaitteet yhdessä Google Drive-ohjelmiston kanssa tarjoavat myös useita mahdollisuuksia: kirjoitus- ja kielioppiharjoituksia, kokeita, jne. voi nyt tehdä suoraan esimerkiksi Google Driveen, josta ne on helppo jakaa opiskelijoille ja opiskelijat voivat tehdä tehtäviä esim. älypuhelimella, kotikoneella tai tabletilla.
Tieto- ja viestintätekniikan käyttö äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa


Lukion äidinkielen opettaja kuvaa tieto- ja viestintätekniikan roolia omassa työssään:

Kaikki opiskelijat ovat kirjoittaneet jo toistakymmentä vuotta osan äidinkielen tuotoksistaan tietokoneella. Opiskelijat kokevat kirjoitelmien tekemisen koneella mielekkääksi, koska tekstin muokkaaminen käy paljon helpommin kuin käsin kirjoitettaessa. Toki ylioppilaskirjoituksia (ja elämää!) varten on vielä harjoiteltava myös käsin kirjoittamista.

Internetiä hyödynnämme tunneilla katsomalla YouTubesta ja Ylen Elävästä arkistosta videokatkelmia, mm. mainoksia ja lauluja sekä kirjailijaesittelyitä ja –haastatteluita. Toki internet palvelee myös tiedonhaussa opiskelijoiden tehdessä kirjallisuuspuheita,  esitelmiä ja ryhmätöitä. Kyky valikoida ja arvioida tietoa onkin yksi lukion äidinkielenopetuksen keskeisiä tavoitteita.

Prosessikirjoittamiseen ja toisten töiden kommentoimiseen soveltuvat erinomaisesti Google Driven ominaisuudet. Niitä hyödyntämällä säästämme myös paperia!

TVT lukion hallinnossa ja historian opetuksessa

Lukion rehtori kuvaa tieto- ja viestintätekniikan roolia omassa työssään:

TVT hallinnossa

Lukiolla on käytössä Starsoftin ohjelmapaketti johon kuuluu Primus, Kurre ja Wilma.  Näistä Wilma on web-selaimella toimiva. Oppilashallinto, työjärjestykset  ja tiedottaminen ovat lähes kaikki sähköisessä muodossa. Tämä tarkoittaa sitä että mikäli yhteydet eivät toimi, pysähtyy hallinnon toiminta lähes kokonaan.

Wilman käyttöönotto on muuttanut hallintoa ja tiedottamista monelta osin. Opiskelijat tekevät kurssivalinnat, lukevat työjärjestykset ja saavat informaation Wilman kautta. Myös kodin ja koulun  välisessä yhteydenpidossa Wilma on keskeinen. Lukion kotisivut ja Facebook-sivut  täydentävät tiedottamista ulospäin ja sähköposti ja info-TV (Xibo) lukion sisäistä viestintää. Sosiaalisen median mahdollisuudet nimenomaan tiedottamisessa ovat suuret mutta vaativat vielä melkoista kehittämistä. Yksityisyyssuojaan ym. liittyvät haasteet vaativat ratkaisuja.

Mobiililaitteista rehtorilla on käytössä älypuhelin ja iPad. Nämä mahdollistavat tavoitettavuuden ja tiedottamisen 24/7. Sähköinen Googlen Kalenteri pitää niin rehtorin kuin opettajienkin ajankäytön hallinnassa. Mobiililaitteista on tullut tärkeä väline hallinnon arkipäivässä ja antaa mahdollisuuden työskennellä tehokkaasti myös etänä.TVT historian ja yhteiskuntaopin opetuksessa

Rehtorin työn lisäksi opetan myös historiaa ja yhteiskuntaoppia. TVT:n hyödyntäminen opetuksessa ei ole uusia asia. Jo kaksi vuosikymmentä sitten olin suunnittelemassa historiaan opetusohjelmaa (HISCO) ja ollut ideoimassa mm. eWSOY:n sähköisiä materiaaleja.

Oppimisympäristöistä käytössäni ovat olleet OPIT, Moodle, Liikkeelle ja Google Apps. Kokeilu Facebookin käytöstä opetuksessa oli mielenkiintoinen mutta ei erityisen onnistunut. Yllättäen opiskelijat vierastivat tämän opetuskäyttöä. Facebook on heidän mielestään vapaa-ajan väline.

Google Apps on osoittautunut toimivaksi ympäristöksi, jonka käyttöä olen laajentanut. Yksilöllisten ja ryhmätehtävien suorittaminen Drivessa on muuttunut arkipäiväiseksi. Erityisesti ryhmätöiden tekemisessä Drive on erinomainen. Teimme mm. Kuluttajan oppaan lakitiedossa  opiskelijatyönä sinne. Tämä ympäristö antoi mahdollisuuden kommentoida ja korjata oppaan informaatiota. Mobiiliteknologian käyttö omassa opetuksessani vaatii kehittelyä. Toki iPadilla voin tehdä ajasta ja paikasta riippumatta materiaalia ja kommentoin tuotoksia. Mobiiliteknologian hyödyntäminen koulun ulkopuolella tapahtuvassa oppimisessa (esim. valtuustokokousten seuranta, haastattelututkimukset yms.) on vielä liian vähäistä.

tiistai 10. joulukuuta 2013

TVT fysiikassa, kemiassa ja pikkuisen myös lyhyessä matematiikassa

Opetuksessa perinteisesti käytössä ollut Google Esitys ja PowerPoint kokivat inflaation tabletin ja donglen saapuessa luokkahuoneeseen. Samalla fysiikan- ja kemiantehtävissä kohtuullisessa käytössä ollut dokumenttikamera kärsii nyt voimakkaasta syrjäytymisestä, poloista kun ei käytetä enää ollenkaan. Ja perinteisen kynän korvaaja on nykyään S Pen.Android-tabletin S Note on tunneilla varsin näppärä liitutaulun korvaaja, Polaris Officesta ei sille tällä haavaa ole erään matemaattisten aineiden opettajan mielestä vastusta. Niin halutessaan tunnilta poissa ollut opiskelija saa muistiinpanot S Noten ja Google Driven avulla. Toimenpide ei ole ongelma saati edes vaikea. 

Mikäli fysiikan tunnilla on tarkoitus havainnollistaa esimerkiksi jonkin mittarin käyttöä tai mittaustuloksen lukemista mittarista, tabletin kamera ja varsinkin videokamera on kultaakin kalliimpi. Sama pätee myös esim. kemian demoihin. Ja kerran valmistettua materiaalia voi sitten kierrättää omissa töissään tai laittaa vaikka YouTubeen jakoon.

Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat saivat koulun tarjoamat tabletit käyttöönsä kesken FY1- ja KE1-kurssien. Suuri osa oppilaista valitsi muistiinpanojen kirjoittamisen perinteisesti vihkoon tabletin sijasta ja kurssikokeetkin tehtiin kynää ja paperia apuna käyttäen. Asiaan on kuitenkin tulossa muutos tulevissa kursseissa. S Note ja Drive mahdollistavat sähköisen kokeen vastaanottamisen, kokeen tekemisen, tarkistamisen sekä palauttamisen. 

Jakson vaihtuessa tabletit jaettiin lukion toisen vuoden opiskelijoille. Ja näitä laitteita suuri osa heistä on odottanut enemmän kuin joulupukkia. Tänään, 10.12.2013, kakkoset pääsevät opiskelemaan käytännössä sähköisesti, sillä heillä on menossa etäpäivä. Opettajat ovat jakaneet kukin tavallaan (esim. sähköposti, Drive, Wilma) materiaalin ja tehtävät oppilaille ja oppilaat palauttavat tehtävät sähköisessä muodossa. Lyhyessä matematiikassa he tutustuvat (toivottavasti paraikaa) yhtälöryhmiin.

maanantai 9. joulukuuta 2013

Socrativea matematiikan testeissä

Lyhyen matematiikan MAB1 -kurssilla opiskelijat tekivät matematiikan testin Socrative -ohjelmalla. Opettaja teki testin Samsungin Galaxy Note tabletlaitteella, hyödyntämällä kuvankaappausta ja Geogebra -sovellusta. Kuvan rajaaminen onnistui näppärästi. Opiskelijat tekivät testin atk-luokassa ja heillä sai olla mukana oppikirjat. Testin alkaessa annettiin huoneen numero, johon opiskelijat kirjautuivat. Testin suorituksista opiskelijat saivat palautteen välittömästi.lauantai 7. joulukuuta 2013

Tieto- ja viestintätekniikka saksan kielen opetuksessa

Lukion saksanopettaja kuvaa tieto- ja viestintätekniikan roolia omassa työssään:

Minulla on ollut kesästä saakka käytössä koulun mobiililaite, ensin Apple –lainalaite kesän ajan ja sitten ubiikkihankkeen rahoilla hankittu Samsung. Olen jossain määrin harjaantunut kummankin laitteen perustoimintoihin, osaan lähettää ja lukea sähköposteja ja hakea tietoa netistä. Aivan välttämätön mobiililaite on ollut monenvälisen Comenius –hankkeen hallinnoinnissa, jossa olen vastuuopettajana. Sähköpostien lähettäminen kumppanimaihin onnistuu mobiililaitteella sielläkin, missä ei muuta nettiyhteyttä ole, esim. kesämökiltä. Tämä on nopeuttanut ja sujuvoittanut hankkeen hoitamista, enää ei tarvitse odotella ns. ihmisten ilmoille pääsemistä voidakseen hoitaa kiireellisiä projektiasioita.

Olen myös osallistunut koulutuksiin, joissa on perehdytetty tietokoneen käyttöön, aiheena googlen sovellukset. Yhden työpajan jälkeen tein abiryhmän saksan tunnille google drivellä tykin kautta valkokankaalle heijastettavat tekstit, aiheena saksan sijat ja niiden käyttö. Aikaa tuhrautui melkoisesti, enkä ole varma oliko lopputulos kovinkaan kummoinen. Pidän edelleenkin liitua ja luokan taulua itselleni sopivampana välineenä ja teen kyllä edelleenkin pääosan hommistani perinteisellä liitutaululla, tietokone voi sitten olla sitä vaihtelua.


TVT liikunnassa

Liikunnassa käytetyimmät tieto- ja viestintätekniset laitteet ovat emit- laitteisto ja sykemittarit. Emit- laitteistoa käytetään suunnistusjaksolla ja sykemittareita eri harjoitusmuodoissa opeteltaessa liikkumaan sopivilla tehoalueilla.


 Opiskelijat ovat käyttäneet sykemittareita kuntopiiritreenissä. Syke vaihtelee opiskelijoilla iän, sukupuolen ja fyysisen kunnon lisäksi päiväkohtaisen virkeyden mukaan. Tässä harjoituksessa eri liikkeille oli laitettu tavoiteltava syke, jonka saavutettuaan liikkeen sai vaihtaa seuraavaan. Harjoitus toimi intervalliharjoitteena, jolloin syke välissä nousi lähelle maksimisykettä ja välillä laski lähelle leposykettä. Näin oman sykkeen seuraamisen myötä harjoitus motivoi myös heikkokuntoisempia, koska syke kertoi nopeasti riittävien toistojen määrän rankemmissa liikkeissä. Tällaisella sykkeen seurannalla eri kuntoiset opiskelijat saivat sopivan treenin sen hetkiseen kuntoon suhteutettuna.


maanantai 2. joulukuuta 2013

Galaxy Note BI1 -kurssilla

Syyslukukauden aikana BI1 -kursseilla tieto- ja viestintätekniikan tuomia mahdollisuuksia on käytetty kurssitunneilla, kotitehtävien suorittamisessa ja kurssikokeen toteutuksessa.

Kurssitunneilla suurin osa opiskelijoista kirjoitti muistiinpanot S Notella, pienempi osa opiskelijoista GoogleDrivella ja yksittäiset opiskelijat kokivat perinteisen käsin kirjoittamisen itselleen sujuvimmaksi työskentelytavaksi. S Noten piirtotyökaluilla osa teki tarvittavat piirrokset jopa nopeammin kuin yleensä paperille tehtäessä. Värien käyttö oli todella runsasta paperilla työskentelyyn verrattuna. Kokeen valmistavilla tunneilla ryhmätöinä tehdyt miellekartat tehtiin S Notella ja jaettiin opettajalle pdf-tiedostoina. Muutamalla ruksimisella kaikkien ryhmien miellekartat siirtyivät GoogleDriveen BI1.1 -kurssikansioon muiden kurssitöiden rinnalle.


Maastotöitä opiskelijat tekivät kotitehtävinä. Luonnonvalintaa tutkivat kaikki kurssilaiset kokoamalla tekopesiä maastoon ja havainnoimalla koeasetelmia viikon ajan. Työ oli yksi kurssikokeen pistemääriin vaikuttava suoritus. Raporttien kirjoittamisen opiskelijat halusivat hoitaa GoogleDriven sovelluksilla, kuten kaikki muutkin kurssin aikana tehdyt kirjalliset ryhmä- ja yksilötyöt. Liikkeelle -ympäristön karttatyökaluja monet hyödynsivät raportoinnissa sujuvasti yläkoululla oppimansa mukaan.

Kurssikokeen ryhmätyöosuus. 
Kuva: Veera Lantto

Kurssikokeeseen oli mahdollista tehdä myös pieni bonustehtävä. Pari opiskelijaryhmää teki Kannuksen alueelle ekologian aihekokonaisuuksiin liittyviä tehtäviä. Google Maps Engine -sovellusta kokeilimme tämän toteutuksessa. Koordinaattien ottamista harjoiteltiin GPS-laitteilla ja mobiililaitteiden GPS Averaging -sovelluksella. Tehtävä suoritettiin Ekologiaa kätköillen -toimintaideaa soveltaen. Varmasti erilaisia geomedian töitä teemme jatkossakin monipuolisella ja helppokäyttöisellä Google Maps Engine -sovelluksella. Tekniikan osalta annoin ohjeeksi: "Kokeilkaa." Kun koeviikon alla tarkastelin jakamaani karttapohjaa, olin erittäin tyytyväinen näkemääni. Tyytyväisiä olivat myös tehtäviä laatineet ja toistensa tehtäviä ratkoneet kurssin tytöt.

Maastotehtäviä Google Maps Engine -sovellusta hyödyntäenTablet -laitteiden ja langattoman verkon ansiosta suoritettiin sähköinen kurssikoe ensimmäisen kerran biologian luokkatilassa. Opiskelijat kirjoittivat vastauksensa GoogleDrive -asiakirjaan ja jakoivat asiakirjat opettajalle. Palautuksien kellonajat kirjattiin ylös opiskelijakohtaisesti, jonka jälkeen ei ollut lupa muokata asiakirjaa. Monet huomasivat koevastauksen kirjoittamisen olevan huomattavasti nopeampaa paperille kirjoittamiseen verrattuna. Koetilanteessa korostuivat myös tekstin jäsentelymahdollisuudet konseptille vastaamiseen nähden. Kolmella opiskelijalla laite jumiutui johtuen mitä ilmeisemmin langattoman verkon kuormittumisesta, mutta GoogleDriven automaattisen tallennuksen ansiosta vain muutama sana oli ehtinyt hävitä tilanteita selvitellessä. Laitteiden virrankatkaisu auttoi kaikissa tapauksissa.

Kurssikokeen yksin tehtävä osuus 


Koko kurssin kestäneen  tablet -työskentelyn päätteksi todettiin Google Apps for Education -sovellusten toimivan loistavasti Galaxy Note -tableteilla työskenneltäessä. Tabletin käyttöjärjestelmä oli tuttu suurelle osalle opiskelijoita omien mobiililaitteiden myötä. He ottivatkin laitteen nopeasti haltuun neuvoen kavereitaan oppitunneilla ja välitunneilla. Kun ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat laitteita seuraavan kerran käyttöönsä kevätlukukauden kurssitunneilla, perustoimintojen haltuunottoon ei tarvitse enää käyttää aikaa. Silloin laajennamme käyttöä enemmän erilaisten sovellusten hyödyntämiseen. 

maanantai 18. marraskuuta 2013

Uuden teknologian käyttöä lukion pitkän matematiikan kurssilla

Lukion matematiikan ohjauksessa ovat olleet tekniset apuvälineet, graafiset laskimet ja tietokoneet, hyötykäytössä jo lukuisia vuosia. Geogebra- ja taulukkolaskentaohjelma, verkon oppimateriaali ja opetus.tv ovat tulleet tutuiksi. Vuoden ajan olemme saaneet rohkeasti käyttää symbolisia laskimia, joilla käy kätevästi  mm. funktion derivointi ja integrointi. Symbolisen laskimen avulla voidaan harjoitella myös yhtälön ratkaisemista ja tekijöihin jakoa. Muistiinpanojen tekeminen teknisillä välineillä on ollut haasteellista.
Syksyllä 2013 koko MAA2 Polynomifunktiot -kurssin opiskelijaryhmä sai käyttöönsä tablettilaitteet, Samsung Galaxy Note 10.1, joiden avulla matemaattisen tekstin tuottaminen tekniseen laitteeseen on helpottunut. Olemme ottaneet käyttöön S Noten, jossa muistiinpanot voi kirjoittaa myös käsialakirjoituksella. Tabletin kaksoisnäyttöominaisuus antaa mahdollisuuden tarkastella annettua tehtävää WolframAlphan kautta (kuva 1) tai tutustua sähköiseen oppikirjamateriaaliin samanaikaisesti tehtävää suorittaessa.Kuva 1. Samsung Galaxy Note 10.1 kaksoisnäyttönäkymä tuntityöskentelytilanteessa

GeoGebralla voidaan laskea, piirtää kuvia ja kuvaajia, liittää töihin digikuvia. Ohjelmalla voidaan työskennellä tutkivasti ja ilmaiseksi. GeoGebran käyttö onnistuu mainiosti tablettitietokoneiden avulla (kuva 2).  Voidaan tutkia toisen asteen polynomifunktion käyttäytymistä eri parametrin arvoilla liukulukuja käyttäen, tarkastella funktion nollakohtia tai arvioida pinta-aloja.Kuva 2. GeoGebralla tutkitaan toisen asteen polynomifunktion käyttäytymistä

perjantai 8. marraskuuta 2013

TVT lukion englanninkielen opetuksessa

Tietokonetta on käytetty jo vuosia, ja käytetään edelleen, kaikissa oppikirjan tekstien ja kuuntelutehtävien kuunteluissa toistamalla ne kaiuttimien kautta. Kurssien kuuntelukokeet sekä luokassa tapahtuvat ylioppilaskuuntelut, sekä kokeina että harjoituksina, kuunnellaan langattomilla kuulokkeilla.

Tabletteja on käytetty ääntämisen opiskelussa: opiskelijat kuuntelevat ja harjoittelevat tekstejä Sanoma Pron kunkin kurssin työhuoneessa ja sitten loppusilauksena lukevat sen tabletille Quick Voice Recorderia käyttäen. Kuuntelen tuotokset esim. opiskelijoiden tehdessä tehtäviä. Tablettien käyttö lisääntynyt englannin opiskelussa silloin, kun tabletit kulloisellakin ryhmällä käytössä. Lisäksi muutamalla opiskelijalla oma tabletti muulloinkin mukana.

Tietokoneen ja dokumenttikameran/dataprojektorin välityksellä katsotaan esimerkiksi englanninkielisiä uutislähetyksiä USAsta, Britanniasta jne. Samoin kuunnellaan erilaisia englanninkielisiä aksentteja esim. USAn eri osavaltioista, Australiasta, Jamaikalta ja ympäri englanninkielistä maailmaa. Oppikirjamateriaaleissa on myös paljon pelkästään internetissä olevaa materiaalia, joka katsotaan kunkin kurssin aikana dataprojektorin kautta.

Liikkeelle! -oppimisympäristö on myös käytössä ja sinne opiskelijat kirjoittavat lyhyitä englanninkielisiä viestejä, mutta myös laajempia kirjoitusharjoituksia; aikaisemmin kotikoneillaan tai tietokone-luokassa, ja nyt koulun lainaamilla tableteilla silloin, kun ne ovat opiskelijaryhmällä käytössä.


torstai 7. marraskuuta 2013

Google Apps koulutusta

Syyslukukaudella VESO-koulutuksena on järjestetty koulutusta GoogleApps:sta verkon välityksellä. Elokuussa tutustuimme sähköpostin hyödyntämiseen, kalenteritoimintoihin ja Drive-sovellukseen. Marraskuussa aiheina olivat Sivustot, Lomake ja Google+.TVT kuvataiteen opetuksessa

Lukion kuvataiteen opettaja kuvaa TVT:n roolia omassa työssään:

Omassa työssäni voin hyödyntää tablettia monin eri tavoin. Helposti mukana kuljetettavana se on ollut mukanani palavereissa, kokouksissa, kotona yms. Sen avulla on ollut helppo käydä mm. Wilmassa tarkistamassa viestejä, poissaoloja, suorittaa arviointia ja kirjoittaa vaikka sähköpostiviestejä. Ylipäätään tabletti on tuonut joustavuutta omaan työhön.

Oppilaskäytössä tabletti on mahdollistanut nopean tiedon- ja kuvahaun kuvataiteen eri tehtäviin.

Tabletit tulevat tarjoamaan joustavamman ja nopeamman, joskín kevyemmän keinon kuvien ja videoiden ottamiseen. Tämä tuo joustoa ja antaa nykyaikaisen lähestymistavan kuvallisen materiaalin tuottamiseen ja jakamiseen vaikka verkossa.

Kuvataiteen opetuksessa tabletteja on hyödynnetty esimerkiksi veistosten tekemisessä. Työskentely on nopeutunut ja korvannut tulosteiden ja paperisten valokuvien käyttöä.

Opiskelija muotoilee punasavesta veistosta omasta koirastaan. 

Tietokone on ollut olennainen osa kuvataidetta jo toistakymmentä vuotta. Alussa luokassani oli yksi tietokone, nykyään kolme ja ensi vuonna jo viisi kappaletta. Tietokone on yksi kuvantekemisen väline ja sitä voi hyödyntää eri tavoin lähes kaikissa kuvataiteen töissä. Luokassani on lisäksi skanneri kuvien kaappaamiseen, kaksi tulostinta (A3 -kokoinen värilaser sekä A4 -kokoinen mustesuihku), sekä dataprojektori kuvien, powerpoint-esitysten ja elokuvien esittämiseen.

Videoita on kuvattu alusta asti alussa analogisella kameralla. Kymmenkunta vuotta sitten kamera vaihtui digitaaliseen DV- kameraan ja nykyään käytössä on kolme videokameraa, jotka tallentavat suoraan muistikorteille. Tämän lisäksi kuvataiteessa on viisi digitaalista järjestelmäkameraa, joilla kuvataan paitsi kuvataiteen tunneilla, niin niillä myös ikuistetaan mm. erilaisia koulumme tapahtumia eri käyttöön. Lukion vanhojen tanssit on kuvattu videolle jo 2000-luvun alusta ja niistä tehty dvd-levy on ollut oppilaiden lainattavissa omaan kopiokäytöön.

Luokan tietokoneissa on ajanmukaiset ohjelmat kuvien käsittelyyn sekä elokuvien editoimiseen. Kuvankäsittelyssä käytämme Adobe Photosopin Elements -ohjelmaa ja elokuvat editoimme Pinnacle Studion editointiohjelmalla.


perjantai 1. marraskuuta 2013

GPS-laitteen käyttöharjoitus

GE4-kurssin ohjelmaan on useamman vuoden ajan sisällytetty GPS-laitteen käyttöharjoitus. Geokätköilyn periaatteiden opastus on toiminut teoriapohjana harjoitukselle.


Palautteena opiskelijat ovat antaneet:
" Kiva harjoitus, koska en ollut ennen käyttänyt GPS-laitteita. Opastusta oli riittävästi, ja mielestäni on hyvä, että kätköilyharrastuksesta kerrottiin enemmänkin, eikä meille vain annettu laitteita ja koordinaatteja ja käsketty mennä etsimään kätköt. Harjoitukset olivat mukavia, eikä haitannut, vaikka kätköt olivatkin lähellä koulua."
"Erilaisten paikannuslaitteiden hallitseminen on hyödyllinen taito, jota ei välttämättä opi kotona. Teorian liittäminen käytäntöön onnistui mielenkiintoisella tavalla geokätköilyn muodossa. Vaikka tuntitilanne rajoitti ajallisesti harjoitusta, onnistui se silti mielekkäästi ja perusteet tulivat hyvin esille."

torstai 31. lokakuuta 2013

Työpajoja opettajille

Lokakuun aikana TVT-tiimin opettajat järjestivät työpajoja opettajille. Kevätlukukaudella tehdyn kartoituskyselyn perusteella suunniteltiin ja toteutettiin kokonaisuudet kuvankäsittelyn perusteista, esitysgrafiikan perusteista, Google Drive -sovelluksen hyödyntämisestä sekä sähköisen kokeen teosta Socrativella. Kukin tiimin opettaja järjesti 30-60 minuuttia kestävän työpajansa kaksi kertaa lokakuun aikana.Kun tablet-laitteet jaettiin ensimmäisen vuoden opiskelijoille käyttöön toisen jakson ajaksi, pari päivää sen jälkeen järjestettiin ilmenneen tarpeen mukaan työpaja opettajille Samsung Galaxy Note -tabletin peruskäytöstä.Osallistujien antaman palautteen perusteella sisällöt vastasivat ilmoittautumislomakkeen etukäteisinfoja. Monet ovat hyödyntäneet työpajoissa saamiaan oppeja syyslukukauden aikana ja aikovat hyödyntää lisää tulevaisuudessa. Omalla ajalla tapahtuvaa lisäharjoittelua estää monilla ajan puute. Siksi TVT-tiimin jäseniltä työpäivänkin aikana saatavaa tukea pidetään tärkeänä jatkon kannalta. Työpajojen kestosta  (30-60 minuuttia) kaikki osallistuneet olivat yhtä mieltä. Työpäivän päätteksi tämän pituiset työpajat ovat riittäviä uuden asian oppimiseen. 

maanantai 28. lokakuuta 2013

Tabletit opiskelijoiden käyttöön

Syyslukukauden aikana hankitut tabletlaitteet annettiin toisen jakson alussa ensimmäisen vuoden opiskelijoiden käyttöön. Opiskelijat ja heidän huoltajansa allekirjoittivat käyttöönottositoumuksen. Opiskelijoita ohjeistettiin kuljettamaan tabletteja mukanaan kaikilla kyseisen jakson oppitunneilla. Ohjeistuksessa korostettiin, että laite tulee ladata kotona, jotta seuraavan koulupäivän aikana työskentely sujuu ilman katkoksia. Näppäimistöjen suhteen tehtiin ratkaisu, että näppäimistöt ovat käytössä vain koululla koulupäivien aikana.

Kolmannen jakson alussa laitteet annetaan toisen vuoden opiskelijoiden käyttöön samoin periaattein.tiistai 1. lokakuuta 2013

Löytöretkeilemässä

Tänäkin syksynä Löytöretki -seminaarin ohjelma sai meidät lähtemään Konnevedelle. Neljän opettajan voimin saimme päivästä ja ennenkaikkea työpajoista irti monenlaista. YO-kirjoitusten sähköistämisestä saimme tuoreeltaan terveisiä lukion opettajakunnalle. Lisäksi tutustuimme mm. pelipedagogiikan osa-alueisiin ja 3D-tulostamiseen. Etäpäivä -idea onkin oma lukunsa. Siitä lisää joulukuussa.


Tabletlaitevalinta: Galaxy Note lukio-opetukseen

Lukiolla tehtiin lukuvuoden 2012-2013 aikana vertailua eri tabletlaitteista. Kesällä 2012 hankittiin viisi iPad -laitetta ja kevätlukukaudella 2013 yksi Galaxy Note.

Pitkän harkinnan ja opetuskäytössä saatujen kokemuksien perusteella valittiin Samsung Galaxy Note. Valintakriteerejä olivat:

1) Notessa on helppo kirjoittaa käsin tekstiä terävän kynän avulla. Näin ollen opiskelija voi esim. laskea S Noten avulla matemaattisten aineiden tehtäviä, tehdä risteytystehtäviä, piirtää helposti kaavioita ja kuvia.

2) Googlen sovellukset toimivat erittäin hyvin Notessa.  Kannuksen opetustoimessa on siirrytty käyttämään Google Apps for Education -sovelluksia, ja jokaisella opiskelijalla on oma Google-tili.

3) Notessa on erittäin suuri sovellusvalikoima, joka laajenee jatkuvasti.

4) Notessa voi avata useamman ikkunan kerralla. Tämä helpottaa työntekoa, kun esimerkiksi wilman ja sähköpostin saa yhtä aikaa auki tai analysoitava kuva/video näkyy samassa näytössä tuotettavan tekstin kanssa.

5) Opiskelijan unohtunut salasana voidaan vaihtaa nopeasti.

6) Laite on nopeasti resetoitavissa toisen oppilaan käyttöön.

Syksyllä 2013 hankittiin 32 kappaletta tabletlaitteita opiskelijoiden käyttöön ja  kahdeksan laitetta opettajien käyttöön sekä lisäksi kaksi lataussalkkua ja niihin Samsung Galaxy Android-kamerat. Kesällä -12 hankitut iPadit ovat olleet tutustumis-/opiskelukäytössä ja loppuvuonna -13 pelkästään musiikin ja kuvataiteen tunneilla käytössä.

Valmiita salkkuja ei Suomesta löytynyt kaikille varusteille. Säilytyssalkut tehtiin mittatilauksena, johon sopivat tablettien lisäksi näppäimistöt, verkkokeskitin ja Android -kamera.


tiistai 4. kesäkuuta 2013

Galaxy Note matematiikan opetuksessa

Matemaattisten aineiden opettaja kuvaa tabletlaitetestauksia:

"Olen testannut ja käyttänyt Galaxy Notea matematiikan opetuksessa. Notessa on teräväkärkinen kynä, jossa on hyvä kirjoitustuntuma. Oppilas ja opettaja voi kirjoittaa laskuja S Note-ohjelmalla, joka tunnistaa ympyrät, suorat, neliöt, suorakulmiot jne... . Opettaja voi heijastaa Noten näytön suoraan dokumenttikameran avulla taululle tai käyttämällä Allshare Cast Dongle lisävarustetta. Donglea myydään n. 70 euron hintaan. Dongle soveltuu sellaisiin dataprojektoreihin, joissa on hdmi-liitäntä.

Kaikenkaikkiaan Galaxy Note on hyvä työkalu matematiikkaa opettavalle opettajalle sekä sitä opiskelevalle opiskelijalle. Opettaja voi jakaa tunnin lopussa kaikki tehdyt muistiinpanot esim. Google Driven avulla. Myös opiskelijan laskut voidaan jakaa luokalle kyseisen sovelluksen avulla ja tällöin niitä voidaan yhdessä pohtia ja miettiä. Opettaja voi myös halutessaan siirtyä laskemaan luokan takapenkkiin tai antaa tabletti oppilaalle, jolloin oppilas voi laskea laskun taululle."

keskiviikko 22. toukokuuta 2013

Sähköä kurssikokeisiin

Maantieteen GE3-kurssin opiskelijat suorittivat kuluneena lukuvuonna kurssikokeen sähköisesti. Kokeen he tekivät kotona illalla Moodlen välityksellä. Kokeen aloitus- ja lopetusaika oli ajastettu minuutin tarkkuudella. Opiskelijat tiesivät  kokeeseen valmistautuessaan, että suurin osa tehtävistä on laajoja soveltavia tehtäviä. Palautteina he antoivat:

"Koetilanne oli ihan jännä, vähän siinä pelotti, että pettääkö teknologia.. ei onneksi pettänyt."
"Kysymykset oli tosi soveltavia ja ei siinä oikein kirjaa osannut/tarvinut hyödyntää. Ja tuo nettikoe ihan kiva juttu, ja sai vähän tarkistella vielä netistä, että kirjoittaahan oikeasta asiasta."
"Koekysymykset olivat hyviä, mihinkään ei löytynyt suoraa vastausta vaan niitä piti pohtia syvällisesti monelta kantilta."
"Tekniikka ei pettänyt, varmuuden vuoksi kopioin tekstejäni jatkuvasti."
"Tietokoneita kannattaisi hyödyntää erityisesti kurssikokeissa paljon enemmän, itse ainakin kirjoitan paremmin jäsenneltyä tekstiä koneella."

Suomen maantieteen kurssilla (GE5) kurssikoe suoritettiin opettajan valvovan silmän alla koulun ATK-luokassa. Koekysymykset olivat samantyyppiset kuin tämän kurssin kokeissa ovat aiemmin olleet. Moodlen tenttityökalua käytimme myös tämän kokeen toteutuksessa. Karttatehtävien linkittämisessä Moodleen hyödynnettiin Googlen Drive-sovellusta. Koetehtävien suorittamisessa käytettiin lisäksi Kansalaisen karttapaikan työkaluja.


Palautteena opiskelijat antoivat:

"Kokeen suorittaminen oli opettava kokemus, koska siinä huomasi, että ei se ole niin hankalaa tai jännittävää. Oli hyvä, että sain tehdä ensimmäisen tekemäni sähköisen kokeen koululla niin, että jos joku olisi mennyt pieleen, apu olisi ollut lähellä."
"Koe oli selkeä ja tekstin muotoilu vastauksessa oli helpompaa, koska koko ajan oli mahdollisuus muokata vastauksen alkupäätäkin."
"Aikaa oli riittävästi. Oli myös hyvä, että katsoimme aiemmin, mistä koe avautuu ja mihin vastataan, ettei sitä pitänyt hämmästellä koetilanteessa. Kokeessa erityisesti pienet aukkotehtävät olivat mukavia."
"Kokeen sai tehtyä huomattavasti nopeammassa ajassa, koska kirjoittamiseen ei tarvinnut keskittää niin paljon huomiota. Käsin kirjoitettaessa ei jaksa kumittaa pitkästi. Tietokoneella kirjoittaminen on muutenkin huomattavasti nopeampaa kuin käsin kirjoittaminen."
"Esseen pituutta miettiessä tuli vaikeuksia, sillä on tottunut mittaamaan omaa käsialaansa konseptipaperilla."

Matematiikan MAA12-kurssin arviointiin on liittynyt jo usean vuoden ajan koetehtäviä, jotka suoritetaan pääasiassa Geogebralla. MAB7 talousmatematiikan kurssikoetehtävänä Excel taulukkolaskentaohjelmalla suoritettavia tehtäviä on toteutettu jo kolmena keväänä. Myös geometrian kurssien MAA3, MAA4 ja MAA5 osakurssikoetehtävänä on hyödynnetty mm. Geogebraa ja WolframAlphaa. Tehtävien suoritus on järjestetty valvottuna ATK-luokassa itsenäisesti tai yhteistyössä parin kanssa. Suoritukset on huomioitu osana kurssikoetta.

lauantai 11. toukokuuta 2013

Xibo - avoin infotv ohjelmisto

Kannuksen koulukeskuksessa otettiin käyttöön uusi ilmainen info-tv ohjelmisto Xibo. Info-tv:n ilmoituksia voi lisätä kaikkialta missä on internet käytössä. Opettajat voivat lisätä ilmoituksia luokasta ja kotoa käsin. Ilmoituksen tekijä voi ajastaa oman ilmoituksensa ja valita, missä info-tv:n näytössä ilmoitus on näkyvissä. Info-tv:n takana on normaali pc tietokone, joka pyörittää Xibo client -ohjelmaa. Varsinainen Xibo-ohjelma pyörii www-palvelimella.

tiistai 7. toukokuuta 2013

Geokätköilyoppia opettajille

Joukko Keski-Pohjanmaan lukioiden ja yläkoulujen biologian ja maantieteen opettajia kokoontui Kannuksen lukiolla 6.5.2013. Koulutusillan ohjelmaan sisällytin teoriaosuuden geokätköilyn periaatteista, GPS-laitteen käytönopastuksen ja käytännön harjoituksena etsimme lopuksi koulutusta varten tehtyjä harjoituskätköjä koulun lähiympäristöstä. Koulutus antoi osallistujille eväitä toteuttaa aiheeseen liittyviä harjoitustöitä omassa opetuksessaan.

maanantai 6. toukokuuta 2013

Google Apps BI7-kurssilla

Lukiomme opiskelijoista Google Apps:n ensimmäisiä käyttäjiä olivat mm. BI7-kurssin opiskelijani. Opiskelijat katsoivat aloituskäytössään sujuvimmaksi, että pääsisivät työstämään opettajan heille valmiiksi jakamia asiakirjoja. Lukuvuoden viimeisessä jaksossa kynnys täysin uuden ympäristön käyttöönottoon saatiinkin näin varsin matalaksi. Perustin ryhmän BI7, avasin ja jaoin ryhmälle Google Driveen asiakirjat. Kurssin aikana ottamiani valokuvia jaoin kurssilaisten käyttöön Valokuvat-sovelluksen kautta.


Työselostuksia ryhmätöinä kirjoittaessaan opiskelijat kommentoivat uutta työskentelytapaa lyhyesti:
"Näppärää."
"Aivan mahtava."

tiistai 23. huhtikuuta 2013

Tablettipedagogiikkaa ja laitevertailua

Osaava-hanke järjesti Kannuksen lukiolla koulutusta tablettipedagogiikasta 23.4.2013. Kouluttajana toimi Tomi Dufva. Koulutuspäivän aikana käytiin läpi, miten tabletteja voidaan soveltaa opetuksessa ja millaisia mahdollisuuksia on niiden käyttöön tehokkaina työvälineinä. Monet eri sovellukset tulivat tutuiksi samalla kun mietimme niiden opetuskäytön mahdollisuuksia. Animaatioprojektin harjoittelussa opittiin laitteen työnkulkua eri sovellusten välillä. Päivän aikana käytiin myös keskustelua oppimisessa ja opetuksessa tapahtuneista muutoksista ja tabletlaitteiden tulosta opetukseen.Tämän koulutuspäivän jälkeen vertailimme vielä kuluneen lukuvuoden aikana kokeilukäytössämme olleita yksittäisiä tabletteja ja teimme päätöksen lukiollemme hankittavista laitteista… Tabletaikakauteen siirtyminen tapahtuu Kannuksen lukiossa konkreettisemmin lukuvuoden 2013-2014 alkaessa.

maanantai 22. huhtikuuta 2013

TVT kartoituskysely

Huhtikuun aikana toteutimme Kannuksen lukion ja Juhani Vuorisen koulun opettajille kartoituskyselyn Wilmaa ja Google Drive -sovellusta hyödyntäen. Lukio ja yläkoulu toimivat samassa koulukeskuksessa ja osa opettajista toimii sekä lukion että yläkoulun opettajina.  Kysely kohdennettiin vastattavaksi aineryhmittäin. Kysymykset käsittelivät mm. oppimisympäristöjen käyttöä, laitekokemuksia ja koulutustarvetta. Kysymysten asettelulla pyrittiin siihen, että aineryhmäkeskusteluissa nousisi esille, mitä tieto- ja viestintätekniikan osaamista aineryhmästä löytyy ja minkä osalta katsotaan olevan tarvetta koulutuksille. Lopuksi kaikkien aineryhmien tuloksista tehtiin yhteinen koonti, jonka pohjalta luomme seuraavan lukuvuoden alussa opastus- ja tukijärjestelmää koulukeskuksemme tarpeisiin.

torstai 18. huhtikuuta 2013

Opettajainkokous Adobe Connect Pro:n avulla

Lukion opettajien kokous pidettiin 16.4 Adobe Connect Pro ohjelman avulla. Osa opettajista osallistui kokoukseen kotoa, osa omasta luokasta ja osa atk-luokasta.

tiistai 2. huhtikuuta 2013

Moodle biologian ja maantieteen kursseilla

Moodlen uusi versio on käytettävyydeltään pääpiirteissään selkeämpi aiempaan verrattuna ja houkuttanut biologian ja maantieteen opettajaa käyttämään tätä oppimisalustaa kursseilla enemmän aiempiin lukuvuosiin verrattuna.

Tiedostojen palauttamisessa yksilötyöt on ohjeistettu palauttamaan siten, että tiedosto näkyy palauttajan lisäksi vain opettajalle. Osa opiskelijoista ei halua eri syistä yksin tekemiään töitä muiden kuin vain opettajan nähtäväksi. Ryhmätöinä tehtävät tiedostot on kaikki palautettu keskusteluaktiviteetin yhteyteen ja opettaja on ohjeistanut opiskelijoita ottamaan tiedostot talteen esim. jatko-opintoja ajatellen. Valmiita töitä ei ole tulostettu paperille. Arvioinnit ja palautteet on työkohtaisesti laitettu Moodleen tai kurssikokeen yhteyteen.

BI4 -kurssilla ajankohtaisten uutisten analysointi toteutettiin keskusteluna. Jokaisen tuli tuoda vähintään kolmeen eri aiheeseen liittyvä linkki ja eritellä siitä ydinasia, johtopäätökset ja miettiä, löytääkö kritisoitavaa ja onko lähde luotettava. Lisäksi tuli kommentoida vähintään kolmea toisen opiskelijan tuomaa linkkiä. Perinteisen lehtileike-portfolion teko yksilötöinä ei innostanut kurssin alussa tehdyn kyselyn mukaan kuin muutamia opiskelijoita. Heistäkin osa siirtyi kurssin puoliväliin mennessä Moodleen tekemään uutisten analysointia.

Aiempina lukuvuosina kurssikoetta edeltävillä valmistavilla tunneilla on tehty miellekarttoja CmapTools -ohjelmalla ja sijoitettu Moodleen. Syyslukukaudella BI1 -kurssikokeen valmistavilla tunneilla ATK-luokat olivat varattuna eri kurssien käyttöön, ja jouduimme soveltamaan miellekarttojen avulla tehtävää kertausta. Miellekartat tehtiin ryhmittäin BG-luokassa paperille, esiteltiin ja opettaja otti papereista valokuvat ja sijoitti kuvat Moodleen keskusteluaktiviteetin yhteyteen. Moodlen lokimerkinnöistä päätellen kuvia oli koetta edeltävänä iltana katsottu huomattavasti enemmän kun vertaa aiempien vuosien kurssilaisten aktiivisuuteen vastaavassa tilanteessa CmapTools:lla tehtyjen karttojen osalta. Eniten oli katsottu miellekarttoja, joihin oli tekstin lisäksi tehty pieniä aiheeseen liittyviä piirroksia. GE2 -kurssin osalta aivan samat huomiot. Keskustelua tosin eivät minkään kurssin miellekartat kokeeseen valmistautujissa herättäneet koetta edeltävänä iltana.Ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat antaneet Moodlen käytöstä palautteena:
Selkeä ja yksinkertainen oppimisalusta.
Käyttö on helppoa ja tehtävien palauttaminen nopeaa ja vaivatonta.
Ryhmätöitä ja esseiden palautuksia kannattaa teettää Moodlella.

keskiviikko 20. maaliskuuta 2013

GoogleAppsit opetuskäyttöön

Kannuksen opetustoimessa on siirrytty käyttämään Google Apps for Education -sovelluksia. Jokainen yläkoululainen ja lukiolainen saa omat tunnukset Googlen palveluihin, joka on muotoa etunimi.sukunimi@student.kannus.fi. Opettajilla tunnus on muotoa etunimi.sukunimi@edu.kannus.fi. Googlen sovelluksia hyödynnetään eri oppiaineiden opetuksessa. Googlen sovellukset lisäävät opettajien ja opiskelijoiden mahdollisuuksia jakaa sähköistä materiaalia Wilman kautta. Googlen palvelut antavat mahdollisuuden hyödyntää pilvisovelluksia opetustyössä.

perjantai 1. helmikuuta 2013

GE2 Kulttuurimaiseman analysointi

Liikkeelle! -ympäristöön pilottivaiheessa kirjaamamme ohjeistuksen mukaan toteutettiin lukuvuoden 2012-2013 GE2-kursseilla kulttuurimaiseman analysointia. Opiskelija Antti Lahnalampi kuvaa työskentelyä:

"Kirjoitimme kulttuurimaiseman analyysin itse valitusta maisemasta Suomesta tai poikkeuksellisesti ulkomaan maisemasta. Työskentelimme 2-3 hengen ryhmissä ja jokainen ryhmä valitsi analysoitavan alueen ja kävi ottamassa siitä kuvan. Tämän jälkeen analysoimme ryhmässä maisemaa; erittelimme maisemasta erilaisia asioita ja nimensä mukaisesti analysoimme sitä, kuten kasvillisuutta ja ilmastoa. Jokainen ryhmä toteutti analyysin itselleen parhaalla tavalla, jotkut tekivät analyysia yhdessä vapaa-ajallaan, ja jotkut tekivät oman osansa itsekseen kotona ja yhdistivät ne yhtenäiseksi tekstiksi koulussa. Lopuksi lisäsimme tuotoksemme Liikkeelle -alustalle muiden nähtäväksi ja kommentoitavaksi.

Oppilaiden oikeastaan yksimielinen mielipide oli, että analyysi oli helppo toteuttaa ja positiivista oli mm. se, että analysoitavan maiseman ja työparin sai valita itse. Liikkeelle -alustakin hoiti työssä osuutensa hyvin. Kurssi osui meille hyvään aikaan syksylle, jolloin maiseman analyysi oli helppo tehdä. Talvella analysointi on hieman haastavampaa, sillä lumi on peittänyt alleen paljon kohteita, jotka ovat maisemananalyysin avain, tällaisia kohteita ovat esim. kasvit ja tiet.

Työ oli mukavampi toteuttaa ryhmätyönä ja analysoida eri maisemia, tällöin jokaisen tuli palauttaa mieleen aikaisempien kurssien maantieteelliset käsitteet ja sovittaa niitä työhön. Myöskin oman kuvan analysoiminen oli mukavampaa, koska sai itse vaikuttaa analysoitavaan maisemaan, eikä täytynyt analysoida opettajan jakamaa valmista kuvaa, jolloin se olisi saattanut tuntua joistakin hieman 'pakkopullalta'.

Kokonaisuudessaan erittäin hyödyllinen työ ja oppimisprosessi, joka tuo kivaa vaihtelua normaalien tuntien rinnalle."


Antti Lahnalampi analysoi työparinsa kanssa monipuolisesti Lestijoen varren maisemaa

Seuraavan jakson kurssipalautteissa pohdittiin talven vaikutusta työn tekoon sekä oppimisalustan käyttöä:

"Talvella tekemisen huonoja puolia ovat ne, että valokuvat on vaikeampi ottaa valoisaan aikaan ja tössä kerrottu kasvillisuus ei pääse oikeuksiinsa kuvissa. Muuten talvinen ajankohta ei ole ongelma sekä talvella otetut kuvat tuovat erilaista vaihtelua perinteisiin kesäkuviin."
"Talvella työn toteuttaminen voi olla haastavaa. Ainakin tuon valokuvan osalta, kun valoisa, hyvä kuvan ottamisaika vietetään koulussa."
"Opettajat tuntuvat välillä olettavan, että nykynuoret osaavat automaattisesti käyttää tietokoneita ja erilaisia opiskelualustoja ilman ongelmia."
"Erilaiset alustat on ihan näppäriä niin kauan kuin niitä tosiaan on se muutama eikä kahtakymmentä. Varsinkin kun kaikki eivät aina ole niitä tekniikan ihmelapsia."
"Itse pidän tästä alustasta, koska se on tuttu yläkoulusta eikä sen käyttö enää ole monimutkaista. Alustan hyviä puolia ovat helppo yhteydenpito ryhmän sisällä sekä omia töitä ja kommentteja on helppo jättää."
"Ei tarvita kuin 1-2 oppimisalustaa koulua kohden. Salasanat ja käyttäjätunnukset pääsevät unohtumaan, koska alustoiden käyttöväli on yleensä aika pitkä, koska läheskään kaikki opettajat eivät niitä käytä. Sinänsä kyllä pidän siitä, että tehtäviä voi tehdä netissä ja tehtävää voi tehdä silloin kun haluaa."