perjantai 1. helmikuuta 2013

GE2 Kulttuurimaiseman analysointi

Liikkeelle! -ympäristöön pilottivaiheessa kirjaamamme ohjeistuksen mukaan toteutettiin lukuvuoden 2012-2013 GE2-kursseilla kulttuurimaiseman analysointia. Opiskelija Antti Lahnalampi kuvaa työskentelyä:

"Kirjoitimme kulttuurimaiseman analyysin itse valitusta maisemasta Suomesta tai poikkeuksellisesti ulkomaan maisemasta. Työskentelimme 2-3 hengen ryhmissä ja jokainen ryhmä valitsi analysoitavan alueen ja kävi ottamassa siitä kuvan. Tämän jälkeen analysoimme ryhmässä maisemaa; erittelimme maisemasta erilaisia asioita ja nimensä mukaisesti analysoimme sitä, kuten kasvillisuutta ja ilmastoa. Jokainen ryhmä toteutti analyysin itselleen parhaalla tavalla, jotkut tekivät analyysia yhdessä vapaa-ajallaan, ja jotkut tekivät oman osansa itsekseen kotona ja yhdistivät ne yhtenäiseksi tekstiksi koulussa. Lopuksi lisäsimme tuotoksemme Liikkeelle -alustalle muiden nähtäväksi ja kommentoitavaksi.

Oppilaiden oikeastaan yksimielinen mielipide oli, että analyysi oli helppo toteuttaa ja positiivista oli mm. se, että analysoitavan maiseman ja työparin sai valita itse. Liikkeelle -alustakin hoiti työssä osuutensa hyvin. Kurssi osui meille hyvään aikaan syksylle, jolloin maiseman analyysi oli helppo tehdä. Talvella analysointi on hieman haastavampaa, sillä lumi on peittänyt alleen paljon kohteita, jotka ovat maisemananalyysin avain, tällaisia kohteita ovat esim. kasvit ja tiet.

Työ oli mukavampi toteuttaa ryhmätyönä ja analysoida eri maisemia, tällöin jokaisen tuli palauttaa mieleen aikaisempien kurssien maantieteelliset käsitteet ja sovittaa niitä työhön. Myöskin oman kuvan analysoiminen oli mukavampaa, koska sai itse vaikuttaa analysoitavaan maisemaan, eikä täytynyt analysoida opettajan jakamaa valmista kuvaa, jolloin se olisi saattanut tuntua joistakin hieman 'pakkopullalta'.

Kokonaisuudessaan erittäin hyödyllinen työ ja oppimisprosessi, joka tuo kivaa vaihtelua normaalien tuntien rinnalle."


Antti Lahnalampi analysoi työparinsa kanssa monipuolisesti Lestijoen varren maisemaa

Seuraavan jakson kurssipalautteissa pohdittiin talven vaikutusta työn tekoon sekä oppimisalustan käyttöä:

"Talvella tekemisen huonoja puolia ovat ne, että valokuvat on vaikeampi ottaa valoisaan aikaan ja tössä kerrottu kasvillisuus ei pääse oikeuksiinsa kuvissa. Muuten talvinen ajankohta ei ole ongelma sekä talvella otetut kuvat tuovat erilaista vaihtelua perinteisiin kesäkuviin."
"Talvella työn toteuttaminen voi olla haastavaa. Ainakin tuon valokuvan osalta, kun valoisa, hyvä kuvan ottamisaika vietetään koulussa."
"Opettajat tuntuvat välillä olettavan, että nykynuoret osaavat automaattisesti käyttää tietokoneita ja erilaisia opiskelualustoja ilman ongelmia."
"Erilaiset alustat on ihan näppäriä niin kauan kuin niitä tosiaan on se muutama eikä kahtakymmentä. Varsinkin kun kaikki eivät aina ole niitä tekniikan ihmelapsia."
"Itse pidän tästä alustasta, koska se on tuttu yläkoulusta eikä sen käyttö enää ole monimutkaista. Alustan hyviä puolia ovat helppo yhteydenpito ryhmän sisällä sekä omia töitä ja kommentteja on helppo jättää."
"Ei tarvita kuin 1-2 oppimisalustaa koulua kohden. Salasanat ja käyttäjätunnukset pääsevät unohtumaan, koska alustoiden käyttöväli on yleensä aika pitkä, koska läheskään kaikki opettajat eivät niitä käytä. Sinänsä kyllä pidän siitä, että tehtäviä voi tehdä netissä ja tehtävää voi tehdä silloin kun haluaa."

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti