maanantai 22. huhtikuuta 2013

TVT kartoituskysely

Huhtikuun aikana toteutimme Kannuksen lukion ja Juhani Vuorisen koulun opettajille kartoituskyselyn Wilmaa ja Google Drive -sovellusta hyödyntäen. Lukio ja yläkoulu toimivat samassa koulukeskuksessa ja osa opettajista toimii sekä lukion että yläkoulun opettajina.  Kysely kohdennettiin vastattavaksi aineryhmittäin. Kysymykset käsittelivät mm. oppimisympäristöjen käyttöä, laitekokemuksia ja koulutustarvetta. Kysymysten asettelulla pyrittiin siihen, että aineryhmäkeskusteluissa nousisi esille, mitä tieto- ja viestintätekniikan osaamista aineryhmästä löytyy ja minkä osalta katsotaan olevan tarvetta koulutuksille. Lopuksi kaikkien aineryhmien tuloksista tehtiin yhteinen koonti, jonka pohjalta luomme seuraavan lukuvuoden alussa opastus- ja tukijärjestelmää koulukeskuksemme tarpeisiin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti